กำหนดการ

กำหนดการ Thailand Tech Show 2020

วันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 17.00 น.

www.nstda.or.th / thailandtechshow / 2020

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563

08.30 – 09.00
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และชมนิทรรศการ

ภาคเช้า
09.00 – 09.15

เปิดงาน / ต้อนรับ / กติกาการรับชม / กล่าวนำงาน
กล่าวเปิดงาน 
โดย
นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)

09.15 – 10.00

การบรรยายเรื่อง “10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง” (10 Technologies to Watch)
โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

10.00 – 11.30
NSTDA Investors' Day 2020: Investment Pitching (นำเสนอผลงานละ 7 นาที)

11.30 – 11.40

ช่วงการโหวตให้คะแนน

  • ผลงานที่นำเสนอได้ดีที่สุด (The best presentation)
  • ผลงานที่น่าลงทุนที่สุด (The most interesting technology for investment)
  • และพิธีมอบรางวัล
ภาคบ่าย
การเจรจาธุรกิจ (One-on-One Matching)
14.00 – 17.00

NSTDA Investors’ Day 2020: การเจรจาธุรกิจกับผลงานเด่น สวทช. และผลงานเด่นพันธมิตร


***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

กำหนดการ Thailand Tech Show 2020

วันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 17.00 น.

www.nstda.or.th / thailandtechshow / 2020

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563

ภาคเช้า
ภาคบ่าย
การเจรจาธุรกิจ (One-on-One Matching)
10.00 – 16.00

NSTDA Investors’ Day 2020: การเจรจาธุรกิจกับผลงานเด่น สวทช. และผลงานเด่นพันธมิตร


***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

กำหนดการ Thailand Tech Show 2020

วันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 17.00 น.

www.nstda.or.th / thailandtechshow / 2020

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

ภาคเช้า
ภาคบ่าย
การเจรจาธุรกิจ (One-on-One Matching)
10.00 – 16.00

NSTDA Investors’ Day 2020: การเจรจาธุรกิจกับผลงานเด่น สวทช. และผลงานเด่นพันธมิตร


***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***