ติดต่อเรา

ศูนย์ลงทุน

ฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)


อาคารสำนักงานกลาง ชั้น 3 ห้อง 304-2

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120


โทรศัพท์ 02-564-7000 ต่อ 1327, 1340-1345, 1353, 1359

โทรสาร 0-2564-7081

e-mail : ifs-nic@nstda.or.th