Podcast รายการ Sci เข้าหู EP4: สัมพันธ์อวกาศจีน สัมพันธ์อวกาศโลก

Podcast รายการ Sci เข้าหู EP4: สัมพันธ์อวกาศจีน สัมพันธ์อวกาศโลก

          จากข่าวความสำเร็จของวงการอวกาศจีนอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ยานสำรวจดวงจันทร์ฉางเอ๋อ-5 กับภารกิจสำรวจดวงจันทร์เพื่อเก็บตัวอย่างหินและชั้นดินบนดวงจันทร์กลับมายังโลกได้สำเร็จ ตามมาด้วยการส่งหุ่นยนต์ตระเวนสำรวจ “จู้หรง” ลงจอดบนพื้นผิวดาวอังคาร และล่าสุดกับการสร้างสถานีอวกาศเป็นของตัวเอง

           รายการ Sci เข้าหู โดยนิตยสารสาระวิทย์ จึงได้ชวน คุณพีรภัทร อัครคุปต์ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ และคุณนภสร จงจิตตานนท์ นักยุทธศาสตร์ จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สองผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และมุมมองที่มีต่อความสัมพันธ์ขององค์กรอวกาศจีน และองค์กรอวกาศทั่วโลก