Podcast รายการ Sci เข้าหู EP59 : El Niño / La Niña: การเปลี่ยนผันวงจร ENSO กับความร้อนแล้งในไทย

         ปรากฏการณ์ “เอลนีโญและลานีญา” (El Niño, La Niña ) หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า ปรากฏการณ์เอนโซ (ENSO)  มีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศของโลกอย่างไรบ้าง ?

         ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบในเรื่องของภาวะภัยแล้ง น้ำท่วม อากาศร้อนจัดหรือไม่ เรามาร่วมค้นหาคำตอบร่วมกันกับ ดร.ปิงปิง พรอำไพ นเรนทร์พิทักษ์ นักวิจัยจากทีมวิจัยการจำลองและระบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

แขกรับเชิญ

ดร.พรอำไพ นเรนทร์พิทักษ์ (ปิงปิง)
นักวิจัย ทีมวิจัยการจำลองและระบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

ผู้ดำเนินรายการ

ดร.นรมน อินทรานนท์ (นารา)
ที่ปรึกษาอาวุโส
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคลัสเตอร์นวัตกรรม สวทช.


About Author