รากฐานที่แตกร้าวกับข่าวร้าย : เมื่อน้ำแข็งรัดรอบขอบทวีปแอนตาร์กติกาลดน้อยลง

เรื่องโดย ดร.ปัทม์ วงษ์ปาน นักชีวธรณีเคมี/นักนิเวศวิทยา…

อ่านต่อ