นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช.

นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช.

          “นิตยสารสาระวิทย์” ฟรี E-magazine จัดทำขึ้นโดย ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีวัตุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ทางด้านด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้าใจง่าย ให้แก่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเยาวชน ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป ส่งเสริมการเรียนรู้ของคนไทยในการมุ่งสู่สังคมที่ขับเคลื่อนด้วยฐานความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และนำความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการขับเคลื่อนประเทศ

          สามารถติดตามนิตยสารสาระวิทย์ได้ทุกวันศุกร์ที่ 2 ของเดือน ผ่านทาง E-Magazine และช่องทางออนไลน์ WebsiteFacebook / Twitter / YouTube และ Blockdit

สมัครสมาชิกฟรี!


ฉบับที่ 100 เดือนกรกฎาคม 2564
[ดาวน์โหลดฟรี] | [อ่านออนไลน์]

 
มิถุนายน 2564
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]

พฤษภาคม 2564
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


เมษายน 2564
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


มีนาคม 2564
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กุมภาพันธ์ 2564
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]

มกราคม 2564
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]

ธันวาคม 2563
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]

พฤศจิกายน 2563
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]

ตุลาคม 2563
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กันยายน 2563
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


สิงหาคม 2563
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กรกฎาคม 2563
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


มิถุนายน 2563
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


พฤษภาคม 2563
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


เมษายน 2563
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


มีนาคม 2563
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


กุมภาพันธ์ 2563
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


มกราคม 2563
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


ธันวาคม 2562
[ดาวน์โหลดฟรี]
[อ่านออนไลน์]


พฤศจิกายน 2562

ตุลาคม 2562

กันยายน 2562

สิงหาคม 2562

กรกฎาคม 2562

มิถุนายน 2562

พฤษภาคม 2562

เมษายน 2562

มีนาคม 2562

กุมภาพันธ์ 2562

มกราคม 2562

ธันวาคม 2561

พฤศจิกายน 2561

ตุลาคม 2561

กันยายน 2561

สิงหาคม 2561

กรกฎาคม 2561

มิถุนายน 2561

พฤษภาคม 2561

เมษายน 2561

มีนาคม 2561

กุมภาพันธ์ 2561

มกราคม 2561

ธันวาคม 2560

พฤศจิกายน 2560

ตุลาคม 2560

กันยายน 2560

สิงหาคม 2560

กรกฎาคม 2560

มิถุนายน 2560

พฤษภาคม 2560

เมษายน 2560

มีนาคม 2560

กุมภาพันธ์ 2560

มกราคม 2560

ธันวาคม 2559

พฤศจิกายน 2559

ตุลาคม 2559

กันยายน 2559

สิงหาคม 2559

กรกฎาคม 2559

มิถุนายน 2559

พฤษภาคม 2559

เมษายน 2559

มีนาคม 2559

กุมภาพันธ์ 2559

มกราคม 2559

ธันวาคม 2558

พฤศจิกายน 2558

ตุลาคม 2558

กันยายน 2558

สิงหาคม 2558

กรกฎาคม 2558

มิถุนายน 2558

พฤษภาคม 2558

เมษายน 2558

มีนาคม 2558

กุมภาพันธ์ 2558

มกราคม 2558

ธันวาคม 2557

พฤศจิกายน 2557

ตุลาคม 2557

กันยายน 2557

สิงหาคม 2557

กรกฎาคม 2557

มิถุนายน 2557

พฤษภาคม 2557

เมษายน 2557

มีนาคม 2557

กุมภาพันธ์ 2557

มกราคม 2557

ธันวาคม 2556

พฤศจิกายน 2556

ตุลาคม 2556

กันยายน 2556

สิงหาคม 2556

กรกฎาคม 2556

มิถุนายน 2556

พฤษภาคม 2556

เมษายน 2556

นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับพิเศษ
รวมบทความเด่น ฉบับที่ 1-45 (พ.ศ. 2556-2559)
[ดาวน์โหลดฟรี] | [อ่านออนไลน์]