นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช.

นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช.

ย่อยโลกข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์เพื่อคุณ

          “นิตยสารสาระวิทย์” เป็นฟรี E-magazine ที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีวัตุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งของไทยและต่างประเทศ ให้แก่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเยาวชน ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของคนไทยในการมุ่งสู่สังคมที่ขับเคลื่อนด้วยฐานความรู้ และมีการนำความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการขับเคลื่อนประเทศ

          ทั้งนี้ได้มีการเผยแพร่ E-magazine ในรูปแบบรายเดือนผ่านทางช่องทางต่างๆ และมีการคัดเลือกประเด็นที่น่าสนใจเผยแพร่ทางช่องทางสื่อสารออนไลน์ WebsiteFacebook | Twitter  และ Blockdit เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้อ่านในวงกว้าง

สมัครสมาชิกฟรี! คลิกที่นี่

ติดต่อกองบรรณาธิการสาระวิทย์ / ติดต่อลงโฆษณา
📩 อีเมล sarawit@nstda.or.th

     
เมษายน 2564

มีนาคม 2564

กุมภาพันธ์ 2564

มกราคม 2564

ธันวาคม 2563

พฤศจิกายน 2563

ตุลาคม 2563

กันยายน 2563

สิงหาคม 2563

กรกฎาคม 2563

มิถุนายน 2563

พฤษภาคม 2563

เมษายน 2563

มีนาคม 2563

กุมภาพันธ์ 2563

มกราคม 2563

ธันวาคม 2562

พฤศจิกายน 2562

ตุลาคม 2562

กันยายน 2562

สิงหาคม 2562

กรกฎาคม 2562

มิถุนายน 2562

พฤษภาคม 2562

เมษายน 2562

มีนาคม 2562

กุมภาพันธ์ 2562

มกราคม 2562

ธันวาคม 2561

พฤศจิกายน 2561

ตุลาคม 2561

กันยายน 2561

สิงหาคม 2561

กรกฎาคม 2561

มิถุนายน 2561

พฤษภาคม 2561

เมษายน 2561

มีนาคม 2561

กุมภาพันธ์ 2561

มกราคม 2561

ธันวาคม 2560

พฤศจิกายน 2560

ตุลาคม 2560

กันยายน 2560

สิงหาคม 2560

กรกฎาคม 2560

มิถุนายน 2560

พฤษภาคม 2560

เมษายน 2560

มีนาคม 2560

กุมภาพันธ์ 2560

มกราคม 2559

ธันวาคม 2559

พฤศจิกายน 2559

ตุลาคม 2559

กันยายน 2559

สิงหาคม 2559

กรกฎาคม 2559

มิถุนายน 2559

พฤษภาคม 2559

เมษายน 2559

มีนาคม 2559

กุมภาพันธ์ 2559

มกราคม 2559

ธันวาคม 2558

พฤศจิกายน 2558

ตุลาคม 2558

กันยายน 2558

สิงหาคม 2558

กรกฎาคม 2558

มิถุนายน 2558

พฤษภาคม 2558

เมษายน 2558

มีนาคม 2558

กุมภาพันธ์ 2558

มกราคม 2558

ธันวาคม 2557

พฤศจิกายน 2557

ตุลาคม 2557

กันยายน 2557

สิงหาคม 2557

กรกฎาคม 2557

มิถุนายน 2557

พฤษภาคม 2557

เมษายน 2557

มีนาคม 2557

กุมภาพันธ์ 2557

มกราคม 2557

ธันวาคม 2556

พฤศจิกายน 2556

ตุลาคม 2556

กันยายน 2556

สิงหาคม 2556

กรกฎาคม 2556

มิถุนายน 2556

พฤษภาคม 2556

เมษายน 2556

นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับพิเศษ
รวมบทความเด่น ฉบับที่ 1-45 (พ.ศ. 2556-2559)