ติดต่อเรา

“นิตยสารสาระวิทย์” ย่อยโลกข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์เพื่อคุณ

จัดทำโดย
ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ติดต่อกองบรรณาธิการนิตยสารสาระวิทย์

e-mail: sarawit@nstda.or.th

Website: https://www.nstda.or.th/sci2pub/sarawit
Facebook: นิตยสารสาระวิทย์
Twitter: https://twitter.com/sarawitnstda
Blockdit: https://www.blockdit.com/sarawit
YouTube: Sarawit TV


บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
กุลประภา นาวานุเคราะห์
 
บรรณาธิการอำนวยการ
นำชัย ชีววิวรรธน์
 
บรรณาธิการบริหาร
ปริทัศน์ เทียนทอง
 
กองบรรณาธิการ
รักฉัตร เวทีวุฒาจารย์
วัชราภรณ์ สนทนา
อาทิตย์ ลมูลปลั่ง
วีณา ยศวังใจ
ภัทรา สัปปินันทน์
 
นักเขียน​ประจำ
รวิศ ทัศคร
ป๋วย​ อุ่น​ใจ
พงศธร กิจเวช
วริศา ใจดี
 
บรรณาธิการศิลปกรรม
จุฬารัตน์ นิ่มนวล
 
ศิลปกรรม
เกิดศิริ ขันติกิตติกุล