ปลาเลียหินสุรินทร์บินนาน

เรื่องโดย ชวลิต วิทยานนท์


ปลาเลียหินสุรินทร์บินนาน Garra surinbinnani Page, Ray,Tongnunui, Boyd & Randall, 2019 เป็นปลาสกุล Garra เฉพาะถิ่นของลุ่มน้ำแม่กลอง ลุ่มน้ำแม่กลองซึ่งเป็นภูมินิเวศเฉพาะหนึ่งใน 800 ภูมินิเวศน้ำจืดของโลก หมายเลข 733 Mae Klong Freshwater Ecoregion ตามลิสต์ขององค์การกองทุนสัตว์ป่าโลก (World Wildlife Fund: WWF)

ปลาชนิดนี้เพิ่งมีการตั้งชื่อเมื่อปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นเกียรติแก่คุณอำพล ฐาปนพันธ์นิติกุล ที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและขับเคลื่อนมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก ซึ่งมีนามปากกาว่า “สุรินทร์ บินนาน”

ปลาเลียหิน (หรือชื่ออื่น ๆ คือ ปลามูด ปลามัน) สกุล Garra พบในไทยราว 15 ชนิด เป็นปลาที่ต้องการสภาพลำธารที่ดีเยี่ยม อันมีคุณภาพน้ำดีและถูกรบกวนน้อย มันกินสาหร่ายที่เกาะตามหินแก่งและรวมถึงสัตว์น้ำตัวเล็ก ๆ ด้วย

About Author