Podcast รายการ Sci เข้าหู EP58 : พาเที่ยวศูนย์อวกาศฮุสตัน – Space Center Houston

         ศูนย์อวกาศฮุสตัน (Space Center Houston) รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา เป็นศูนย์นักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการของ NASA Johnson Space Center ของนาซา มาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960  สำหรับสถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์บังคับการสำหรับภารกิจการปล่อยยานอวกาศที่สำคัญหลายโครงการ รวมถึงโครงการ Apollo 11 ที่ได้ลงจอดบนดวงจันทร์เป็นครั้งแรก

         ปัจจุบันศูนย์อวกาศฮุสตันเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าชมและเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตในอวกาศ ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.ทัฏพงศ์ ตุลยานนท์ หรืออาจารย์อาร์ม อาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์อวกาศฮุสตัน จะมาถ่ายทอดประสบการณ์และพาทุกคนเที่ยวชมแบบสุด exclusive

แขกรับเชิญ

ดร.ทัฏพงศ์ ตุลยานนท์
กลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ดำเนินรายการ

ปริทัศน์ เทียนทอง
บรรณาธิการบริหาร 
นิตยสารสาระวิทย์


About Author