Podcast รายการ Sci เข้าหู EP57 : ท้าความคิดเยาวชนไทย เสนอไอเดียทดลองในอวกาศ

          เมื่อเรานึกถึงสถานีอวกาศนานาชาติที่ระดับความสูงเหนือพื้นโลกประมาณ 400 กิโลเมตร เราจะเห็นภาพวัตถุต่าง ๆ ล่องลอยไร้ทิศทาง เนื่องจากอยู่ในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำ ซึ่งแตกต่างกับบนโลกที่มีแรงโน้มถ่วง จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจในการทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ที่ได้ผลลัพธ์แตกต่างจากบนโลก และเกิดเป็นนวัตกรรมมากมายที่ใช้ในชีวิตประจำวันบนโลกของเรา

          และช่วงนี้เป็นโอกาสดีของเยาวชนไทยที่จะได้มีโอกาสได้ส่งแนวคิดการทดลอง เพื่อให้นักบินอวกาศญี่ปุ่นได้ทำให้ดูบนสถานีอวกาศนานาชาติ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผ่านโครงการ Asian Try Zero-G 2023 โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง สวทช. กับ JAXA 

          รายการ Sci เข้าหู โดยนิตยสารสาระวิทย์ สวทช. ได้ชวน 2 เยาวชนผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ Asian Try Zero-G 2022 และมีโอกาสได้เดินทางไปชมการทดลองที่ศูนย์อวกาศสึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น มาถ่ายทอดประสบการณ์ และแบ่งปันแนวคิดในการเสนอไอเดียการทดลองสมัครเข้าร่วมโครงการจนประสบความสำเร็จ คนแรกคือ นางสาวจิณณะ วัยวัฒนะ หรือน้องพรีม ปัจจุบันเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น และนางสาวอินทิราภรณ์ เชาว์ดี หรือน้องปาย ปัจจุบันทำงานเป็นเภสัชกรปฎิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย.

แขกรับเชิญ

จิณณะ วัยวัฒนะ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

อินทิราภรณ์ เชาว์ดี
เป็นเภสัชกรปฎิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ผู้ดำเนินรายการ

ปริทัศน์ เทียนทอง
บรรณาธิการบริหาร 
นิตยสารสาระวิทย์