รายการ Sci เข้าหู EP2: ไขประเด็น Fake News ในวิกฤตโควิด 19

รายการ Sci เข้าหู EP2: ไขประเด็น Fake News ในวิกฤตโควิด 19

          ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างหนักหน่วง ผู้คนจึงต้องติดตามข่าวสารตลอดเวลา เพื่อตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในทุกขณะ

          แต่การจะรับข่าวสารที่กำลังเป็นกระแสร้อนแรงในสังคม ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายนักในปัจจุบัน เพราะด้วยความรีบร้อนในการเผยแพร่ข้อมูลของผู้ถ่ายทอดจึงอาจทำให้เกิดการสื่อสารที่ผิดพลาด รวมถึงยังมีผู้ไม่ประสงค์ดีจำนวนมากที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมอีกด้วย

          ด้วยเหตุนี้ผู้รับสารจึงจำเป็นต้องพิจารณาสารให้ดี ทั้งความน่าเชื่อถือและความเป็นเหตุเป็นผลของข้อมูล รวมถึงความน่าเชื่อถือของผู้เผยแพร่ข่าว

          รายการ Sci เข้าหู โดยนิตยสารสาระวิทย์ จึงได้ชวน รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ก่อตั้งเพจ อ๋อ มันเป็นอย่างนี้นี่เอง by อาจารย์เจษฎ์ ผู้รวบรวมบทความเกี่ยวกับเรื่อง “จริงหรือมั่ว ชัวร์หรือไม่” ที่เป็นประเด็นในสังคมไทย มาร่วมพูดคุยในประเด็นเรื่องของ Fake news หรือข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับโควิด 19