Podcast รายการ Sci เข้าหู EP56 : เผยเคล็ดลับเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Astrobee ของ NASA

         หุ่นยนต์ที่ชื่อ #Astrobee ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ผู้ช่วยนักบินอวกาศ พัฒนาโดย NASA Ames Research Center มีหน้าที่ช่วยลดเวลาการทำงานประจำวันของนักบินอวกาศ โดยทำงานผ่านการสั่งการด้วยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุม

         เป็นโอกาสดีของเยาวชนไทยที่จะมีโอกาส เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JAVA ควบคุมหุ่นยนต์ Astrobee ผ่านโครงการ Kibo Robot Programming Challenge ครั้งที่ 4 ซึ่งกำลังเปิดรับสมัครถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้ (เว็บไซต์โครงการแข่งขัน https://www.nstda.or.th/spaceeducation/kibo-rpc-2023/)

         วันนี้รายการ Sci เข้าหู ได้ชวนตัวแทนเยาวชนโครงการแข่งขัน Kibo Robot มาร่วมพูดคุย 2 คนครับ คนแรกคือ นายธฤต วิทย์วรสกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 Faculty of Science, University of British Columbia ตัวแทนเยาวชนทีมชนะเลิศในการแข่งขันครั้งที่ 2 และนายภูรี เพ็ญหิรัญ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตัวแทนเยาวชนทีมชนะเลิศ ในการแข่งขันครั้งที่ 3 มาร่วมพูดคุยเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการ และเผยเคล็ดลับความสำเร็จทำให้คว้าแชมป์ประเทศไทย

แขกรับเชิญ

ธฤต วิทย์วรสกุล
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 Faculty of Science, University of British Columbia

ภูรี เพ็ญหิรัญ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ดำเนินรายการ

ปริทัศน์ เทียนทอง
บรรณาธิการบริหาร 
นิตยสารสาระวิทย์