NASA พร้อมทุ่มเงิน 33 ล้านบาท จัดแข่งขัน Deep Space Food Challenge สร้างนวัตกรรมอาหารนักบินอวกาศ

เรียบเรียงโดย ปริทัศน์ เทียนทอง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร…

อ่านต่อ