นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช.

ย่อยโลกข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์เพื่อคุณ sarawit@nstda.or.th

ม.มหิดลวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง RDF จาก‘ขยะฝังกลบ’ เพิ่มคุณค่าเศรษฐกิจชุมชน

“ขยะ” ในโลกยุคปัจจุบันไม่ใช่เป็นเพียงสิ่งที่ถูกทิ้งเพรา…

อ่านต่อ

เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ ด้วย “หัวเชื้อจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง”

พรรณทิพย์ สมมิตร สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษ…

อ่านต่อ

ม.มหิดลช่วยชาวนา – ชาวสวนไทยใช้ AI ตรวจสอบเมล็ดพืช และความหวานผลไม้เศรษฐกิจ

เกษตรกรโลกยุคใหม่ “เก่งอุปกรณ์” พึ่งพาเทคโนโลยีอย่างเดี…

อ่านต่อ

ม.มหิดลวิจัยเบิกทางขยายผลใช้ประโยชน์ยาเก่า จากห้องแล็บถึงห้องยา

โดยทั่วไปร่างกายมนุษย์มักคุ้นเคยกับ “ยาเก่า” มากกว่า “ย…

อ่านต่อ

ม.มหิดลวิจัยจุดคุ้มทุนรักษา‘โรคลมชักในเด็ก’ด้วยวิธีการผ่าตัด เตรียมยกระดับสิทธิการรักษาในเชิงนโยบาย

“โรคลมชัก” (Epilepsy) คือหนึ่งในอุปสรรคสำคัญต่อพัฒนาการ…

อ่านต่อ

การกำเนิดหนูภายใต้สภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำกับความหวังการกำเนิดมนุษย์บนดาวดวงอื่น

เรียบเรียงโดย ปาลิตา สุฤทธิ์ มีงานวิจัยหนึ่งค่อนข้างประ…

อ่านต่อ

ม.มหิดลผนึกกำลังกายภาพบำบัด-สรีรวิทยา-ประสาทวิทยาศาสตร์ วิจัยเสริมสมรรถภาพนักกีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศ

ในโลกยุคที่ต้องวิ่งให้ทันความเจริญทางด้านเทคโนโลยีเช่นป…

อ่านต่อ