นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช.

ย่อยโลกข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์เพื่อคุณ sarawit@nstda.or.th

เยาวชนกับการเติบโตอย่างสดใสในโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงสูง : บทสนทนากับปัญญาประดิษฐ์

เรื่องโดย ดร.กฤษฎ์ชัย สมสมาน ผู้อำนวยการศูนย์ SEAMEO ST…

อ่านต่อ