อิมัลเจลที่มีส่วนประกอบของอนุภาคนาโนอิมัลชั่นบรรจุสารสกัดจากเหง้าขิง และอนุภาคนาโนทองคำเพื่อยั้บยั้งการอักเสบ และสมานแผล

ชื่อนักวิจัย

ดร.กนกวรรณ ศันสนะพงษ์ปรีชา ทีมวิจัย เวชศาสตร์นาโน (NMV) กลุ่มวิจัย NCAP ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสารสกัดจากเหง้าขิงมีฤทธิ์ในการต่อต้านการอักเสบและอนุมูลอิสระ หากแต่สารสกัดเหล่านี้อยู่ในรูปที่ไม่สามารถละลายน้ำได้ ทำให้การซึมผ่านสู่เซลล์ผิวหนังเป็นไปอย่างจำกัด และออกฤทธิ์ในการต่อต้านการอักเสบ และสมานแผลได้ไม่เต็มที่ อนุภาคนาโนอิมัลชั่นที่ทีมวิจัยคิดค้นขึ้นสามารถห่อหุ้มสารสกัดไขมันจากเหง้าขิงได้เป็นอย่างดี ทำให้สารสำคัญจากขิงซึมซาบเข้าสู่เซลล์ผิวหนังได้ดีขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการสมานแผล และลดการอักเสบที่เกิดขึ้นได้ นอกจากสารสกัดจากเหง้าขิงแล้วตั้งแต่อดีตกาล มีการใช้ทองคำซึ่งเป็นแร่ธาตุบริสุทธิ์เพื่อช่วยปรับสภาพผิวหนังให้เนียน และกระจ่างใสมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการใช้แผ่นทองคำที่มีขนาดใหญ่ มีข้อจำกัดในการซึมผ่านผิวหนัง และต้องใช้ในปริมาณมาก จนอาจก่อให้เกิดพิษได้ ทีมวิจัยจึงได้ทำการพัฒนาอนุภาคนาโนทองคำที่มีขนาดเล็กมาก สามารถซึมผ่านผิวหนังได้ดี และมีประสิทธิภาพในการยั้งการอักเสบ และสมานแผลแม้ใช้ในปริมาณที่น้อยนิด ทำให้ไม่เกิดพิษต่อร่างกาย

คุณสมบัติ และจุดเด่นของเทคโนโลยี
  • สามารถช่วยประสานเซลล์ผิวหนังที่เกิดการฉีดขาด ให้กลับมาสมานกันได้เร็วขึ้น
  • สามารถช่วยยับยั้งการหลั่งสารไนตริก ออกไซด์ ที่ก่อให้เกิดการอักเสบได้เป็นอย่างดี
  • สามารถซึมซาบเข้าสู่ผิวหนังได้ในระดับที่ลึกขึ้น
  • มีความคงตัวที่ดีหลังจากผ่านการทดสอบภายใต้สภาวะเร่งที่อุณหภูมิ 4 และ 40 องศาเซลเซียส
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2103002848 เรื่อง องค์ประกอบการเตรียมอนุภาคนาโนอิมัลชั่น (nanoemulsion) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการอักเสบ และเพิ่มฤทธิ์ในการสมานแผล และองค์ประกอบการเตรียมอิมัลเจล (emulgel) จากนาโนอิมัลชั่น (nanoemulsion) ดังกล่าว

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

ติดต่อสอบถาม

สโรชา เพ็งศรี
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.