สารยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและไวรัสที่มีองค์ประกอบของเกลือซิงค์ และสารสกัดจากธรรมชาติ

ชื่อนักวิจัย

ดร.วรายุทธ สะโจมแสง และภัทรพร โกนิล ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

องค์กรอาหารและยา และกรมปศุสัตว์มีการควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะโดยสัตวแพทย์เท่านั้น เพื่อเป็นการจำกัดการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็น จากปัญหาข้างต้น จึงทำให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสารยับยั้งเชื้อเพื่อลดอาการท้องเสียของลูกสุกรหลังหย่านมเพื่อทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ ทีมวิจัยจึงได้พัฒนากระบวนการผลิตซิงค์ไอออนสำหรับยับยั้งเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย โดยทั่วไปซิงค์มีคุณสมบัติสามารถยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคได้ แต่ประสิทธิภาพยังไม่ดีเท่าที่ควร จึงมีการประยุกต์ใช้ซิงค์ไอออนเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น สามารถฆ่าเชื้อได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อได้หลายเท่า สามารถนำไปต่อยอดใช้งานในโรงเรือน ฟาร์ม และพบว่าน้ำมันหอมระเหยที่สกัดได้จากพืชโดยตรงมีสรรพคุณในการยับยั้งเชื้อโรค อีกทั้งมีสรรพคุณทางยา ทีมวิจัยจึงมีความสนใจในการนำน้ำมันหอมระเหยมาใช้งานร่วมกับซิงค์ไอออนเพื่อผลิตเป็นสารยับยั้งเชื้อทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในลูกสุกร

สรุป และจุดเด่นเทคโนโลยี
  • สารยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและไวรัสจากสารธรรมชาติ
  • เทคโนโลยีอิมัลชันและคีเลชัน
  • มีองค์ประกอบของเกลือซิงค์ น้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติและกรดไขมัน
  • ขนาดอนุภาค 20 นาโนเมตร
สถานภาพสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2103002819 เรื่อง นาโนอิมัลชันที่มีองค์ประกอบของเกลือซิงค์ และสารสกัดจากธรรมชาติ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

ติดต่อสอบถาม

จิรนันท์ บุบผามาลา
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.