องค์ประกอบของอนุภาคนาโนกักเก็บสารสกัดบัวบกสำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ

ชื่อนักวิจัย
  • ดร.อรพรรณ คิง
  • ดร.สกาว ประทีปจินดา ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

สารสกัดจากบัวบก มีฤทธิ์ที่ดีในการนำไปใช้เป็นสารสำคัญสำหรับเครื่องสำอาง ได้แก่ ฤทธิ์ในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ และป้องกันรังสียูวี เป็นต้น สารสกัดบัวบกที่ใช้ในเครื่องสำอางเป็นสารที่ละลายน้ำได้ดี และดูดความชื้นได้ง่าย ส่งผลต่อความคงตัวของสารสกัด และทำให้มีความสามารถในการซึมผ่านผิวหนังได้ไม่ค่อยดีด้วย และยังมีโอกาสส่งผลให้สารสกัดบัวบกมีประสิทธิภาพลดลง เมื่อนำไปใช้เป็นสาระสำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ดังนั้นจึงมีการนำเทคโนโลยีการห่อหุ้มชนิดลิโพนิโอโซม (lipid-based system) ซึ่งเป็นระบบที่เลียนแบบองค์ประกอบของผิวหนังมนุษย์มาใช้ ในการกักเก็บสารสกัดบัวบก เพื่อให้ได้อนุภาคห่อหุ้มสารสกัดบัวบกที่มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มการซึมผ่านผิวหนังได้ดีขึ้น มีความคงตัว ที่ดี มีความสามารถในการคงประสิทธิภาพของสารสกัดบัวบกให้ดีและมีความปลอดภัยในการนำไปใช้เป็นสารสำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

คุณสมบัติ และจุดเด่นของเทคโนโลยี
  • มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการนำไปใช้เป็นสารสำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวพรรณ ได้แก่ มีค่าความเป็นกรด-เบสที่เหมาะสมกับผิวหนังมนุษย์ และง่ายต่อการใช้งาน
  • มีความสามารถในการซึมผ่านชั้นผิวหนังได้ดีขึ้น (Porcine model)
  • ผ่านการทดสอบความคงตัว ตามมาตรฐาน IFSCC และ ISO/TR 18811:2018 (E)
  • ผ่านการทดสอบการระคายเคือง (3D- skin model test) จึงมีความปลอดภัยในการนำไปใช้เป็นสารสำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  • อนุภาคลิโพนิโอโซมของสารสกัดบัวบกมีต้นทุนที่ลดลง (~6,000 บาท/กก.) ประมาณ 22 เท่า (ราคา/กก.)
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1903002432 เรื่อง องค์ประกอบของอนุภาคนาโนกักเก็บสารสกัดบัวบกสำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับ pilot scale

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

ติดต่อสอบถาม

สโรชา เพ็งศรี
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.