เนื้อหมูนุ่มปรับเนื้อสัมผัส

ผู้วิจัย

ดร.นิสภา ศีตะปันย์ และคณะศูนย์เทคโนโลยีโลหะ และวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

เนื้อสัตว์เป็นแหล่งโปรตีนที่ประกอบด้วยธาตุอาหารต่างๆ ที่จำเป็นต่อร่างกาย แต่มีเนื้อสัมผัสที่บดเคี้ยว และย่อยยาก ทำให้ผู้บริโภคบางกลุ่มหลีกเลี่ยงการรับประทาน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้มีปัญหาการเคี้ยว จึงนำไปสู่ภาวะการขาดสารอาหาร และโรคต่างๆ ตามมา ดังนั้น ผลงานวิจัยเนื้อหมูนุ่มนี้จะช่วยให้ผู้สูงวัย และผู้มีปัญหาการเคี้ยวมีทางเลือกในการบริโภคเนื้อสัตว์มากขึ้น

ทีมวิจัยคิดค้นผลิตภัณฑ์เนื้อหมูนุ่มที่ผ่านกระบวนการปรับเนื้อสัมผัสให้บดเคี้ยวง่าย เหมาะสำหรับผู้สูงวัย และผู้มีปัญหาการเคี้ยวกลืน เหมาะกับอาหารที่ใช้วิธีการตุ๋นหรือทำให้เปื่อย อาหารปั่น อาหารปรับเนื้อสัมผัส อาหารขึ้นรูปแบบพูเร (puree) จากต่างประเทศ

คุณสมบัติ และจุดเด่นของเทคโนโลยี
  • มีรูปร่างเหมือนชิ้นเนื้อ แต่มีเนื้อสัมผัสที่นุ่ม บดเคี้ยว และกลืนง่าย มีความฉ่ำน้ำ
  • มีรสชาติและลักษณะปรากฏเหมือนเมนูที่เตรียมจากเนื้อหมูปกติ
  • ปรับระดับความนุ่มได้ตามต้องการ (มาตรฐาน UDF ประเทศญี่ปุ่น UDF2 ใช้เหงือกบดได้ UDF3 ใช้ลิ้นดุนได้)
  • เนื้อหมูนุ่มนี้สามารถทำเป็นเมนูอาหารไทยได้หลายประเภทเพื่อให้ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาการเคี้ยวกลืนได้รับประทานอาหารที่คุ้นเคย
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
  • อนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2003000806 เรื่อง องค์ประกอบการเตรียม และวิธีการเตรียมเนื้อสัตว์นุ่มบดเคี้ยวง่าย
  • ความลับทางการค้า
สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับ pilot scale

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ หรือ ผู้ร่วมทดสอบการตลาด หรือ ผู้ร่วมทดสอบการขยายขนาดการผลิตให้ใหญ่ขึ้น หรือพัฒนากระบวนการผลิตให้ต่อเนื่อง ในกลุ่มผู้ผลิตอาหารแปรรูป อาหารสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ประกอบการด้านอาหารหรือโภชนาการ

ติดต่อสอบถาม

ขนิษฐา สิริจามร
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.