ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตพลาสติกชีวภาพ รายใหญ่อันดับต้นของโลก  เนื่องจากมีวัตถุดิบ อาทิ อ้อย และมันสำปะหลัง ภายในประเทศจำนวนมากเพื่อการผลิต  การผลิตพลาสติกชีวภาพไม่เพียงแต่เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรของไทยเท่านั้น แต่ยังสนับสนุนความพยายามในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดการกับปัญหาที่เกิดจากพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ตอบโจทย์ BCG Economy  

ประเทศไทยได้มีนโยบายสนับสนุนการใช้พลาสติกชีวภาพในประเทศหลายด้าน เช่น  

Green Tax

ที่เป็นเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ

Green Standard

การสร้างมาตรฐานโดยองค์กรกลางของประเทศ เพื่อการใช้ที่ถูกต้อง

Green Procurement

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Green Industry

การส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมไบไอพลาสติกที่สลายตัวได้โดย BOI

Green Investment

ขยายขอบเขตการลงทุน เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เช่นในพื้นที่ EEC

Green Platform

แพลตฟอร์มกลางที่เดียวของประเทศ ที่สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมไบโอ

นอกจากนี้ด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทำให้มีการริเริ่มใช้แก้วกาแฟจากไบโอพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ โดยเริ่มมีการใช้แก้วนี้ที่ร้านชายทุ่ง เมื่อเดือน สค 2562 จนถึงล่าสุด กพ 2566 พบว่า

710,000 ใบ

จำนวนแก้วเย็นที่ทำจาก PLA

46,000 ใบ

จำนวนแก้วร้อนกระดาษเคลือบ bioPBS

700,000 ชิ้น

จำนวนหลอดพลาสติกชีวภาพ

ทำให้สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 25,500 kg CO2 eq หรือเท่ากับปลูกต้นไม้ 653 ต้นใน 10ปี

จากจุดเริ่มต้นดังกล่าว จึงทำให้เกิดกาแฟวิถีใหม่ “Green coffee”  ที่เปลี่ยนแนวคิดเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ติดต่อสอบถาม

งานประชาสัมพันธ์
https://www.biotec.or.th/home/