ระบบอนุภาคนาโนกักเก็บสารแคนนาบิไดออลและสารสกัดกัญชงเพื่อการนำส่งทางผิวหนัง

Cannabidiol and Hemp extract encapsulated nanocarriers for topical delivery system

อนุภาคนาโนกักเก็บสารแคนนาบิไดออกลมีขนาดของอนุภาคในระดับนาโนเมตร ช่วยเพิ่มความสามารถในการละลาย และปกป้องคุณสมบัติของสารออกฤทธิ์ ทำให้อนุภาคแคนนาบิไดออลมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่โดดเด่น อีกทั้งช่วยเพิ่มการนำส่งสารเข้าสู่ชั้นผิวหนังได้ดีขึ้น โดยอนุภาคนี้สามารถนำมาพัฒนาเป็นสูตรตำรับเวชสำอางและเครื่องสำอางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แคนนาบิไดออล Cannabidiol (CBD)

Molecular weight        : 314.47 g/mol

Formula                   : C21H30O2

Drug class                 : Cannabinoid

Solubility in water       : insoluble Melting point             : 66 °C (151 °F

Nanocarrier analysis

 • ขนาดของอนุภาค (Particle size):  100-200 นาโนเมตร
 • ความสามารถในการกักเก็บสารสำคัญ (Encapsulation efficiency): >80%
 • สามารถควบคุมการปลดปล่อยสารสำคัญ (Controlled release for delivery)
 • เพิ่มความคงตัวของสารสำคัญ (Enhancement of chemical stability)
 • เพิ่มความสามารถในการซึมผ่านชั้นผิวหนัง (Enhance skin penetration)
 • ลดความเป็นพิษต่อเซลล์ (Low toxicity)

CBD Encapsulation Nanocarrier Innovation
 • อนุภาคนาโนกักเก็บสารแคนนาบิไดออลมีขนาดเล็กกว่า 200 นาโนเมตร ช่วยเพิ่มการส่งสารเข้าสู่ชั้นผิวได้ดีขึ้น
 • ลักษณะของโครงสร้างอนุภาคนาโนสามารถยืดหยุ่นเพิ่มความสามารถในการนำส่งสารได้ดี
 • สาร Lipophilic shell ช่วยในการควบคุมการกักเก็บและปลดปล่อยสารสำคัญ และช่วยลดการระคายเคืองของสารต่อเซลล์ผิวหนัง
 • ช่วยเพิ่มความคงตัวของสารสำคัญ และปกป้องคุณสมบัติของสารสำคัญจากสภาวะแวดล้อมได้
 • เพิ่มความสามารถในการละลายของสารสำคัญ ทำให้ง่ายต่อการนำมาพัฒนาเป็นสูตรตำรับเวชสำอาง เครื่องสำอาง
ผู้วิจัย :

ดร.สุวิมล สุรัสโม และคณะ
ทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต และเวชสำอาง
กลุ่มวิจัยการห่อหุ้มระดับนาโน

ติดต่อสอบถาม

งานพัฒนาธุรกิจ  ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120