กิจกรรมเยาวชน

พบกับกิจกรรมสนุกๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเยาวชน การเสวนาสำหรับครูอาจารย์และผู้สนใจทั่วไป ในรูปแบบ Online แบบ Interactive ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่ได้ฟังบรรยายอย่างเดียว แต่ยังสามารถประดิษฐ์และทดลองได้เสมือนอยู่ในห้องปฏิบัติการจริง

กลุ่มเป้าหมาย:

สำหรับบุคลากรทางการศึกษา/ผู้สนใจ

กลุ่มเป้าหมาย:

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

นอกจากนี้ยังมีรายการสัมมนาอีกมากมายสำหรับผู้ที่สนใจ