Line Track Skip to content

ขมิ้นชัน สมุนไพร…ไม่ธรรมดา

ขมิ้นชัน สมุนไพร…ไม่ธรรมดา

เวลา

13:00

- 16:30 น.

วิทยากร

คุณกรกนก จงสูงเนิน

รายละเอียด:

ขมิ้นชัน สมุนไพร...ไม่ธรรมดา

27 มีนาคม 2564 
เวลา 13:00 – 16:30 น.

ขออภัย ขณะนี้จำนวนผู้เข้าสมัครเต็มแล้ว

        เรียนรู้การผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาไทยและวิทยาศาสตร์ จากขมิ้นชันสมุนไพรไทย ผ่านการลงมือทดลองและปฏิบัติ ตลอดจนการสร้างมูลค่าโดยใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหาร ยา เครื่องสำอางค์

กำหนดการ

วันที่ 27 มีนาคม 2564

13.00 – 13.30 น.

บรรยาย ขมิ้นชัน สมุนไพร…ไม่ธรรมดา
โดย คุณกรกนก จงสูงเนิน
นักวิชาการอาวุโส
ฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ สวทช.

13.30 – 14.10 น.

กิจกรรม วิทยาศาสตร์ในขมิ้นชัน

14.10 – 14.20 น.

พักเบรก

14.20 – 16.00 น.

กิจกรรม วิทยาศาสตร์ในขมิ้นชัน (ต่อ)

16.00 – 16.30 น.

สรุปผลการทดลอง

เกี่ยวกับวิทยากร:

Tag

รายการสัมนา

/* */