Line Track Skip to content

สร้างชิ้นงานจากเครื่อง Laser Cutting

สร้างชิ้นงานจากเครื่อง Laser Cutting

เวลา

09:00

- 12:00 น.

วิทยากร

คุณปริญญา ผ่องสุภา

รายละเอียด:

สร้างชิ้นงานจากเครื่อง Laser Cutting

29 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 – 12:00 น.
29 มีนาคม 2564 เวลา 13:00 – 16:00 น.
30 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 – 12:00 น.

ขออภัย ขณะนี้จำนวนผู้เข้าสมัครเต็มแล้ว

      เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิศวกรรม ผ่านการใช้เครื่องตัดเลเซอร์ (Laser cutter) เรียนรู้การนำรูปภาพมาแปลงให้เป็นเส้นเวกเตอร์ การตั้งค่าโปรแกรม AutoLaser รวมถึงกำหนดความเร็วและพลังงานที่ใช้ในการตัดชิ้นงาน เพื่อเตรียมความพร้อมกำลังคนสู่ฐานอนาคตในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

กำหนดการ

09.00 – 09.30 น.

ทำความรู้จักกับ เครื่องตัดเลเซอร์
โดย คุณปริญญา ผ่องสุภา
วิศวกร โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)
ฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช.
และ คุณนฤมล สุขเกษม
นักวิชาการ ฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ สวทช.

09.30 – 10.10 น.

การดาวน์โหลดไฟล์แบบ เพื่อนำมาใช้กับเครื่องตัดเลเซอร์
และการใช้งานโปรแกรม Inlscape เบื้องต้น

10.10 – 10.20 น.

พักเบรก

10.20 – 11.00 น.

การใช้งานโปรแกรม AutoLaser

11.00 – 12.00 น.

ออกแบบชิ้นงานด้วยตนเอง และส่งไฟล์กลับมามาให้ทีมผู้จัดกิจกรรม เพื่อดำเนินการตัดชิ้นงานส่งมอบต่อไป

เกี่ยวกับวิทยากร:

Tag

รายการสัมนา

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

บริการของ สวทช.

สวทช. สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น ลดความเสี่ยงของการลงทุนวิจัยพัฒนา และเข้าใจการทาธุรกิจเทคโนโลยีดียิ่งขึ้น

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

การเงิน ภาษี และมาตรการส่งเสริม

กลไกส่งเสริมธุรกิจ SMEs / Start-up

การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางวิทยาศาสตร์ และนิคมวิจัยของประเทศ

สอบถามบริการ สวทช.

ติดต่อ ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์
E-mail: brc@nstda.or.th
Call center: 02 564 8000