โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี
DESY  Summer Student Program

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น เดซี จีเอสไอ ไอซ์คิวบ์ และอีเทอร์ ประจำปี พ.ศ. 2567

       * รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ประจำปี 2567 (รุ่นที่ 21) คลิกที่นี่…

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัคร 

โครงการ DESY Summer Student Program
โครงการ CERN Summer Student Program
โครงการ
GSI Summer Student Program
โครงการ IceCube
Summer Student Program
โครงการ ITER International School (IIS)

ประจำปี 2567

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัคร 

โครงการ DESY Summer Student Program
โครงการ CERN Summer Student Program
โครงการ
GSI Summer Student Program
โครงการ IceCube
Summer Student Program
โครงการ ITER International School (IIS)

ประจำปี 2567

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร คลิกที่นี่
(https://www.nstda.or.th/r/4On16)

สมัครผ่านระบบออนไลน์ คลิกที่นี่
(https://www.nstda.or.th/desy/desy-4/index.php)

หลักฐานประกอบการสมัคร
1. ประวัติอย่างย่อ (CV)
2. เอกสารแสดงผลการศึกษา
3. หลักฐานการทดสอบภาษาอังกฤษ
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
คุณอภิรัตน์ ฐิติมั่น โทร. 02-5647000 ต่อ 77224

email : pdys@nstda.or.th

ประกาศรายชื่อผู้แทนประเทศไทย โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2566 (รุ่นที่ 20)

ประกาศรายชื่อผู้แทนประเทศไทย โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2566 (รุ่นที่ 20)
เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม – 8 กันยายน 2565
ณ สถาบันเดซี เมืองฮัมบูร์ก และเมืองซอยเธน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

* รายชื่อผู้แทนประเทศไทย โครงการ DESY ประจำปี 2566 (รุ่นที่ 20) คลิกที่นี่…

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี (DESY)
โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น (CERN)
โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของสถาบันวิจัยไอออนหนักจีเอสไอ (GSI)
โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของหอสังเกตการณ์นิวตริโนไอซ์คิวป์ (IceCube)

ประจำปี 2566

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และ Download ใบสมัคร คลิกที่นี่
(https://www.slri.or.th/thaicern/index.php/cern-summer-student-programme.html)

สมัครผ่านระบบออนไลน์ คลิกที่นี่
(https://forms.gle/YuDcRBUBdN1G6hCfA)

หลักฐานประกอบการสมัคร
1. แบบสมัครโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566
2. ประวัติอย่างย่อ (CV)
3. เอกสารแสดงผลการศึกษา
4. หลักฐานการทดสอบภาษาอังกฤษ
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. สำเนาทะเบียนบ้าน
7. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
คุณอภิรัตน์ ฐิติมั่น โทร. 02-5647000 ต่อ 77224

email : pdys@nstda.or.th

ประกาศรายชื่อผู้แทนประเทศไทย โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2565 (รุ่นที่ 19)
เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม – 8 กันยายน 2565
ณ สถาบันเดซี เมืองฮัมบูร์ก และเมืองซอยเธน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

* รายชื่อผู้แทนประเทศไทย โครงการ DESY ประจำปี 2565 (รุ่นที่ 19) คลิกที่นี่…