โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี
DESY  Summer Student Program

วิธีการสมัคร ปี 2559

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซีและโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น
ประจำปี 2559

ขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 …
โดยสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.nstda.or.th/desy/pdys-2