โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี
DESY  Summer Student Program

ข้อมูลแหล่งอื่นๆ

1.Weblink :  Technologymedia News 1/7/2010
สองเยาวชนคนเก่งไทยเผยประสบการณ์ด้านฟิลิกส์ ใน ‘โครงการนักศึกษาภาคฤดุร้อนเดซี’ ที่เยอรมนี