โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี
DESY  Summer Student Program

ติดต่อสอบถาม

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี
DESY Summer Student Program
ฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0-2529-7100 ต่อ 77206 , 77224
E-mail : pdys@nstda.or.th

ดูรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมได้ที่
http://www.desy.de/summerstudents/