โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี
DESY  Summer Student Program

Blog ตัวแทนประเทศไทย

นายชาคริต พงษ์กิติวณิชกุล  

เยาวชนผู้แทนเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2553