เมล็ดใหญ่ สุกแก่เร็ว ให้ผลผลิตสูงได้ถึง 300 กก./ไร่ ต้านทานโรคราแป้งและใบจุด คือจุดเด่นของถั่วเขียวพันธุ์ KUML ที่เริ่มได้รับความนิยมจากเกษตรกร หลังจากที่ สวทช. โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขยายผลการปลูกถั่วเขียว KUML อย่างมีคุณภาพให้เกษตรกรโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จนเกิดการจัดตั้ง “ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว KUML บ้านดอนหวาย” อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพระดับชุมชนส่งต่อเมล็ดพันธุ์ KUML ให้เกษตรกรทั่วประเทศ

ถั่วเขียวเป็นพืชหลังนาที่ไม่เพียงช่วยบำรุงดินให้สมบูรณ์สำหรับการเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป หากเมล็ดถั่วเขียว (grain) ยังเป็นผลผลิตที่สร้างรายได้ให้เกษตรกร และด้วยจุดเด่นของถั่วเขียว KUML บวกกับการปลูกอย่างมีความรู้ ทำให้ผลผลิตถั่วเขียวเป็นที่ต้องการของบริษัทรับซื้อ ดังเช่น บริษัท กิตติทัต จำกัด ซึ่งมีความต้องการถั่วเขียวถึง 4,000 ตัน/ปี สท. จึงได้ใช้กลไกตลาดนำการผลิต สร้างการทำงานร่วมกันระหว่างเกษตรกร บริษัทฯ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวเชื่อม ซึ่งไม่เพียงสร้างความมั่นใจด้านราคาและตลาดให้เกษตรกร หากยังเพิ่มความเชื่อมั่นในเรื่องคุณภาพและปริมาณผลผลิตให้ผู้รับซื้ออีกด้วย

กลุ่มเกษตรยั่งยืนบ้านหนองผักนาก ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี เป็นหนึ่งกลุ่มเกษตรกรที่ สท. ได้ร่วมส่งเสริมผ่านกลไกตลาดนำการผลิต โดยกลุ่มเกษตรกรฯ ร่วมเป็นเครือข่ายในพื้นที่ส่งเสริมการผลิตและรับซื้อจากบริษัท กิตติทัต จำกัด และได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกถั่วเขียวจาก สท. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ปลูก ‘ถั่วเขียว KUML’ มูลค่าที่มากกว่า ‘พืชบำรุงดิน’