ผลงานการพัฒนานวัตกรรมการตรวจโรคเบาหวานจากลมหายใจ โดยนักวิจัยคณะวิทย์ มช. ร่วมกับนักวิจัยอินเดีย

          รศ.ดร.เอกรัฐ บุญเชียง ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะนักวิจัยจากประเทศอินเดีย ได้ร่วมกันศึกษาวิจัยในหัวข้อ Automated Detection of Diabetes From Exhaled Human Breath Using Deep Hybrid Architecture  และได้คิดค้น Algorithm ใหม่ ที่มีชื่อเรียกว่า Deep Hybrid Correlational Neural Network (CORNN) สำหรับใช้ในการตรวจโรคเบาหวานจากลมหายใจ  ด้วยกระบวนการดักจับน้ำตาลจากอะซิโตน (Acetone) ที่ได้จากลมหายใจ แล้วใช้การกระบวนวิธี Deep Hybrid Correlational Neural Network (CORNN) ในการทำนายโรคเบาหวาน

ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสาร IEEE ACCESS (Scopus Q1: H-Index 204: Impact Factor 3.476) 
Date of Publication: 22 May 2023
doi: 10.1109/ACCESS.2023.3278278 
และนวัตกรรมดังกล่าวกำลังอยู่ระหว่างกระบวนการขอสิทธิบัตร

ทีมวิจัยประกอบด้วย
NAVANEETH BHASKAR 1, VINAYAK BAIRAGI 2, EKKARAT BOONCHIENG 3, AND MOUSAMI V. MUNOT 4
1. Faculty of Computer Science and Engineering (Data Science), Sahyadri College of Engineering and Management, India
2. Department of Electronics and Telecommunication Engineering, AISSMS Institute of Information Technology, India
3. Center of Excellence in Community Health Informatics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Thailand
4. Department of Electronics and Telecommunication Engineering, Pune Institute of Computer Technology, India

About Author