Podcast รายการ Sci เข้าหู EP24: เบื้องลึกทีมนักวิจัยไทยในโครงการ OASIS พัฒนาจอ LCD ของ NASA

          งานวิจัยอวกาศสำหรับคนไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป เมื่อสองนักวิจัยคนไทยได้มีโอกาสร่วมพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับหน้าจอรุ่นใหม่ เพื่อใช้งานบนยานอวกาศ สามารถตอบสนองการทำงานในสภาวะแรงโมถ่วงต่ำได้ดี
 
          นิตยสารสาระวิทย์ สวทช. ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.ณัฐพร ฉัตรแถม และ ผศ. ดร.อภิชาติ พัฒนโภครัตนา จากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สองนักวิจัยคนไทยที่ได้มีโอกาสร่วมเป็นหนึ่งในทีมวิจัย โครงการ Observation and Analysis of Smectic Islands in Space (OASIS) ของ Glenn Research Center ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์วิจัยสำคัญ 10 แห่งของ NASA โดยมีภารกิจหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการบินและอวกาศ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และถ่ายทอดเรื่องราวงานวิจัยสุดล้ำ สำหรับนักบินอวกาศ และการใช้ชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นในอนาคต