Podcast รายการ Sci เข้าหู EP18: คุยกับนักวิทย์รุ่นเยาว์ โครงการ YSC 2022

Podcast รายการ Sci เข้าหู EP18: คุยกับนักวิทย์รุ่นเยาว์ โครงการ YSC 2022

          โครงการ “การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์” (Young Scientist Competition) หรือ โครงการ YSC เป็นอีกหนึ่งเวทีการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้ และสนุกไปกับการทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน เยาวชนได้มีโอกาสตระหนัก และร่วมกันคิดเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน พร้อมทั้งยังมีโอกาสได้แสดงศักยภาพ และพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับนานาชาติ

          นิตยสารสาระวิทย์ สวทช. ได้ชวนน้องๆ เยาวชนผู้ผ่านเข้ารอบ โครงการ YSC จำนวนสองโครงงาน คือ โครงงาน “การพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของการเพาะต้นอ่อนทานตะวันด้วยดินดวงจันทร์จำลอง (TLS-01) สำหรับการเกษตรอวกาศในอนาคต” และโครงงาน “ผลกระทบของสภาวะแรงโน้มถ่วงที่เปลี่ยนแปลงต่อการสังเคราะห์สารต้านมะเร็งใน Allium Sativum”  มาร่วมพูดคุยเพื่อทำความรู้จักกับโครงงานวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจทั้ง 2 เรื่อง ได้รู้ถึงแนวคิดและวิธีการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของเด็กไทยในยุคปัจจุบัน