Podcast รายการ Sci เข้าหู EP13: Magik Growth นวัตกรรมถุงห่อผลไม้

Podcast รายการ Sci เข้าหู EP13: Magik Growth นวัตกรรมถุงห่อผลไม้

          รายการ Sci เข้าหู โดย นิตยสารสาระวิทย์ ในตอนนี้ ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. ที่ทำงานวิจัยเพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องโรค ศัตรูพืช และแมลงกัดแทะ ที่ทำลายผลทุเรียนพืชส่งออกอันดับ 2 ของไทย (สถิติปี 2564) ด้วย “นวัตกรรมถุงห่อผลไม้นอนวูฟเวน Magik Growth” ที่มีสมบัติสำคัญ คือ การป้องกันแมลงรบกวน น้ำและอากาศผ่านเข้าออกได้ง่าย และมีสมบัติการคัดเลือกช่วงแสงที่เหมาะสม โดยตัวถุงผ่านการออกแบบให้มีความทนทานสามารถนำมาใช้งานซ้ำได้ถึง 3 ครั้ง ช่วยประหยัดต้นทุน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

          ผลการทดสอบใช้ Magik Growth ห่อผลทุเรียนพบว่า ทุเรียนที่ห่อมีน้ำหนักส่วนเนื้อเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน เนื้อมีความแน่นและเหลืองมากขึ้น ในขณะที่เปลือกมีความหนาลดลง ผิวเปลือกสวยงาม ไม่มีร่องรอยแมลงหรือโรคพืช ทำให้ผลผลิตได้มาตรฐาน และยังช่วยเสริมความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในเรื่องความปลอดภัยจากสารเคมีปนเปื้อน นับเป็นผลงานนวัตกรรมที่หนุนเสริมให้การเกษตรไทยเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนตามหลัก BCG (Bio-Circular-Green) Economy Model