Podcast รายการ Sci เข้าหู EP48 : เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 18

          เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 18 เพื่อเฉลิมฉลองการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ แอฟริกาและตะวันออกกลาง ภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรในท้องถิ่น โดยเทศกาลจะนำเสนอประเด็นทางวิทยาศาสตร์ที่เข้าถึงได้ง่ายและสนุกสนานแก่ผู้ชมในวงกว้าง และแสดงให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์สามารถสนุกได้ โดยในปีนี้มีภาพยนตร์จำนวน 91 เรื่อง จาก 27 ประเทศ ที่ได้รับการคัดเลือก และนำไปจัดฉายในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

          นิตยสารสาระวิทย์ สวทช. ได้รับเกียรติจาก คุณอันเดรียส เคลมพิน หรือ คุณเอ ผู้จัดการเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์นานาชาติ และโครงการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และคุณภควดี วงค์คำแสน หรือคุณยีนส์ ให้เกียรติมาร่วมพูดคุย บอกเล่าถึงความเป็นมาและความน่าสนใจของเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ หรือ Science Film Festival ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 18


แขกรับเชิญ

1. อันเดรียส เคลมพิน
ผู้จัดการเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

2. ภควดี วงค์คำแสน
ผู้ประสานงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

ผู้ดำเนินรายการ

ดร.นรมน อินทรานนท์
ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคลัสเตอร์นวัตกรรม สวทช.