เยาวชนกับการเติบโตอย่างสดใสในโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงสูง : บทสนทนากับปัญญาประดิษฐ์

เรื่องโดย ดร.กฤษฎ์ชัย สมสมาน ผู้อำนวยการศูนย์ SEAMEO ST…

อ่านต่อ

GenAI จะยกระดับชั้นเชิงของผู้โจมตีอย่างแน่นอน แล้วคุณจะตอบสนองอย่างไร?

บทความโดย เอกภาวิน สุขอนันต์ ผู้จัดการประจำวีเอ็มแวร์ปร…

อ่านต่อ

คู่มือการใช้ ChatGPT สำหรับการศึกษา ตอนที่ 2: สำหรับครูอาจารย์

โดย ดร.กฤษฎ์ชัย สมสมาน ผู้อำนวยการ ศูนย์ SEAMEO STEM-ED…

อ่านต่อ

คู่มือการใช้ ChatGPT สำหรับการศึกษา ตอนที่ 1: สำหรับนักเรียน นักศึกษา

โดย ดร.กฤษฎ์ชัย สมสมาน ผู้อำนวยการ ศูนย์ SEAMEO STEM-ED…

อ่านต่อ