นักวิจัยคณะวิทย์ มช. นำทีมพัฒนาวัสดุนาโนเสริมฟังก์ชัน เพื่อใช้ตรวจวัดแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ ที่นำไปสู่การก่อตัวของมลภาวะ PM2.5 ในสิ่งแวดล้อม

          ทีมนักวิจัยจากภาควิช…

อ่านต่อ

ม.มหิดล คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการติดตามการแพร่กระจาย PM2.5 ด้วยดาวเทียม และผลิตเครื่องมือตรวจวัด PM2.5 ต้นทุนต่ำ

          วันที่ 16 กันยายน ขอ…

อ่านต่อ