Sci-Links
 
 

 
 
You are our visitor
No.
65732


 
    นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ "สาระวิทย์"
 
 


ดาวน์โหลดฟรี ! นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ "สาระวิทย์"
ย่อยโลกข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์เพื่อคุณ
ฉบับที่ 74,
พฤษภาคม 2562
new

เรื่องเด่น
• เรื่องจากปก :
      -“โรงงานผลิตพืช” เพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย
• บทความพิเศษ :
      - แผงรังผึ้งลดอุณหภูมิ-ลดตะกรัน-ประหยัดพลังงาน
• ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย :
      - ชุดตรวจเบาหวาน ไม่ต้องงดอาหารก่อนตรวจ
• หน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก :
      - ดีเอ็นเอฉลามอาจช่วยชี้ทางรักษามะเร็งและโรคจากความชราในมนุษย์  
• สารคดีวิทยาศาสตร์ :
      - ทีมนักดาราศาสตร์เผยภาพถ่าย “หลุมดำ” ครั้งแรกในประวัติศาสตร์

"สาระวิทย์" ฉบับพิเศษ
ดาวน์โหลดฟรี ! นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ "สาระวิทย์" ฉบับพิเศษ

รวมบทความเด่น ฉบับที่ 1 - 45 (พ.ศ.2556-2559)

FameLab 2019 Benner

Link หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ของไทย

     
 

 

Copyrigth © 2005-2018 National Science and Technology Development Agency