เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 66 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย สวทช. ได้จัดการอบรม เรื่อง การวินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม 113 สก. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี และผ่านระบบประชุมออนไลน์ ..... [อ่านต่อ]