เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย สวทช. ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างแบรนด์ให้กับงานวิจัย: Value Proposition Design ..... [อ่านต่อ]