Empowering your business with

Food Technology

  • เทรนด์นวัตกรรมอาหารในอนาคต
  • ขนมปังปราศจากกลูเตนและส่วนผสมจากนมและไข่(Allergen free bread) (V-ปัง)
  • หมูนุ่มบดเคี้ยวง่าย (Texture modified soft pork)

30 March 2023 | 13.30-15.00

เทรนด์นวัตกรรมอาหารในอนาคต

เทรนด์และเทคโนโลยีการพัฒนาอาหาร /เจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภค

คุณสุธีรา อาจเจริญ
ที่ปรึกษาอาวุโส สวทช.
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เมืองนวัตกรรมอาหาร

ขนมปังปราศจากกลูเตนและส่วนผสมจากนมและไข่(Allergen free bread) (V-ปัง)

เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของผู้บริโภคที่มีอาหารแพ้อาหาร เช่น โปรตีนกลูเตน โปรตีนจากนม และจากไข่ ทำให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปัง Allergen free ในรูปแบบ Premix เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถซื้อกลับไปทำได้เองที่บ้าน โดยใช้เทคโนโลยีปรับความหนืดของโดขนมปังให้เมาะสม และมีความแข็งแรงพอที่สามารถกักเก็บอากาศได้ ซึ่งใช้วัตุดิบหลัก เช่น ฟลาว หรือ สตาร์ช ที่ผลิตได้ในประเทศไทย ลดการนำเข้า ผลิตภัณฑ์ขนมปัง Allergen free ที่พัฒนาขึ้นนี้มีเนื้อสัมผัสนุ่ม ไม่กระด้าง ซึ่งคล้ายขนมปังปราศจากกลูเตนที่มีส่วนผสมของนมและไข่

คุณรัตนา อยู่เบิก
ทีมวิจัยวัสดุศาสตร์อาหาร (FOMT)
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีโพลิเมอร์ขั้นสูง (APT)

หมูนุ่มบดเคี้ยวง่าย (Texture modified soft pork)

เนื่องจากผู้สูงอายุมีความเสื่อมของอวัยวะที่ใช้ในการบดเคี้ยว จึงเกิดแนวคิดการพัฒนาเนื้อสัมผัสของเนื้อหมู ให้มีความนุ่ม ชุ่มน้ำ และเคี้ยวง่าย โดยการเติมน้ำ สารก่อเจลเพื่อเพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำ และผ่านกระบวนการทางกายภาพทำให้เกิดโครงสร้างสามมิติของโปรตีน ซึ่งหมูนุ่มบดเคี้ยวง่ายที่พัฒนาได้มีลักษณะนุ่ม ฉ่ำน้ำ คงรูปร่าง สามารถหั่นได้ เคี้ยวง่าย แตกออกได้ด้วยการใช้ลิ้นดุน และสามารถปรุงอาหารได้หลายหลาก

คุณรัตนา อยู่เบิก
ทีมวิจัยวัสดุศาสตร์อาหาร (FOMT)
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีโพลิเมอร์ขั้นสูง (APT)