Empowering your business with

Cosmetic Technology

  • ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวด้วยนวัตกรรมอนุภาคตัวพานำส่งสารสำคัญ
  • Epidermal Growth Factor
  • Testing and Characterization The key of Success Factors
  • จากงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่าย

30 March 2023 | 10.00-11.30

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวด้วยนวัตกรรมอนุภาคตัวพานำส่งสารสำคัญ

  • เทคนิค Nano-encapsulation ในการเตรียมอนุภาคตัวพานำส่งสารสำคัญ 3 ชนิด ที่มีคุณลักษณะแตกต่างกันไว้ในอนุภาคเดียวกันได้
  • อนุภาคตัวพานำส่ง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ของสารทั้ง 3 ชนิดได้เป็นอย่างดี
  • การเตรียมในรูปแบบอนุภาคตัวพา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการซึมซาบเข้าสู่ชั้นผิว และสามารถควบคุมการปลดปล่อยสารสำคัญได้ดี
  • อนุภาคตัวพาที่เตรียมขึ้นมีความเป็นพิษต่ำ ปลอดภัยในการนำไปใช้
  • อนุภาคตัวพาอยู่ในเฟสน้ำ สามารถเตรียมเป็น formulations ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ครีม เจล ซีรั่ม และเม็ดบีดส์ เป็นต้น
ดร.ฐานิศร มหัตนิรันดร์กุล
นักวิจัย ทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและเวชสำอาง (NLC)

Epidermal Growth Factor

โปรตีน Epidermal growth factor (EGF) เป็นโปรตีนที่พบในร่างกายมนุษย์ ที่สามารถทำงานได้หลายหน้าที่  โดยเฉพาะบทบาทในการรักษาบาดแผล โดยการช่วยสร้างเนื้อเยื่อบุผิวขึ้นใหม่ (re-epithelialization) และช่วยเพิ่มความแข็งแรงของผิวหนังใหม่ โปรตีน EGF ที่ผลิตโดยเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง ได้รับการนำมาใช้เป็นสารออกฤทธิ์ในยาทาภายนอกสำหรับการรักษาบาดแผลและแผลผุพองได้ นอกจากนี้ ยังถูกนำมาใช้เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์เวชสำอางตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2011 เพื่อช่วยลดริ้วรอยบนใบหน้า โดยกระตุ้นการซ่อมแซมผิวและการสร้างคอลลาเจน ทำให้ผิวพรรณเต่งตึง กระชับ ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ผิว นอกจากนี้ยังช่วยลดการสร้างเม็ดสีผิว ช่วยลดจุดด่างดำ ทำให้ผิวกระจ่างใส

ดร. กตัญชลี ไม้งาม
ทีมวิจัยเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ฝังใน (IMT)
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED)

Testing and Characterization The key of Success Factors

กุญแจสู่ความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ : เครื่องมือและบริการงานวิเคราะห์ ทดสอบ ด้วยมาตรฐานสากล สนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตอบโจทย์ปัญหางานภาคอุตสาหกรรม

คุณพิมพรรณ สุขเนตร์
กลุ่มห้องปฏิบัติการลักษณะเฉพาะทางกายภาพ (PCL)
ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ (NCTC)

จากงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่าย

นาโนเทค มีการศึกษาถึง pain points และความต้องการของผู้ประกอบการด้านเครื่องสำอาง และได้มีบทบาทในการส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการ สามารถผลิตได้ในระดับอุตสาหกรรม (From lab to the market) ดังนั้นจึงได้จัดสร้างโรงงานต้นแบบเพื่อการผลิตเครื่องสำอางที่มีการใช้อนุภาค นาโน เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการขยายกำลัง (Scale up) เพื่อทดลองผลิตแก่ผู้ประกอบการภาคเอกชนก่อนการลงทุนผลิตในระดับอุตสาหกรรมจริง และได้จัดทำ กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ที่เป็นผลงานวิจัยที่ผลิต ทดสอบ บรรจุและจดแจ้งอย. พร้อมจำหน่าย สำหรับผู้ประกอบการเครื่องสำอางที่สนใจในการนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายทดสอบตลาดก่อนลงทุนสูงในอนาคต โดยภายในงาน NAC 2023 จะมีการแจ้งรายการผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้

คุณสุพินยา อุปลกะลิน
ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BITT)