หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับสัมภาษณ์ ระดับ ม.ปลาย รุ่นที่ 23

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 23 ประจำปี 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JSTP ม.ปลาย รุ่นที่ 23 (ระยะสั้น)

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JSTP ม.ปลาย รุ่นที่ 23 (ระยะสั้น) ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JSTP ระดับ ม.ปลาย รุ่นที่ 23 (ระยะสั้น) จำนวน 55 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ประกาศ ผลการคัดเลือก JSTP ระยะยาว ม.ต้น และ ม.ปลาย-ป.ตรี รุ่นที่ 22

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระยะยาว รุ่นที่ 22

รายละเอียดเพิ่มเติม »