ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เรื่อง รายชื่อเด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุน
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
ทุนระยะยาว (Junior Science Talent Project: JSTP) รุ่นที่ 24
และผู้ได้รับทุนต่อเนื่องในระดับชั้นถัดไป ประจำปี 2565

โครงการฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนระยะยาว รุ่นที่ 24 และผู้ได้รับทุนต่อเนื่องในระดับชั้นถัดไป ประจำปี 2565 ทุกท่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร