หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 27 ประจำปี 2567

การประกาศรายชื่อและวันสัมภาษณ์ จะเป็นการทยอยประกาศแยกเป็นแต่ละสาขา การสัมภาษณ์จะดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ โดยจะใช้เวลาสัมภาษณ์ ประมาณ 15-30 นาที/นักเรียน 1 คน โครงการฯ จะแจ้งรายละเอียดการสัมภาษณ์และช่องทางการเข้ารับสัมภาษณ์แบบออนไลน์ ทาง email ที่นักเรียนได้ให้ข้อมูลไว้ในใบสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม »

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 27 ประจำปี 2567

**ขยายเวลารับสมัคร จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 17.00 น.** ผู้มีสิทธิ์สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 ในปีการศึกษา 2566 และกำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในปีการศึกษา 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนสนับสนุนการศึกษาโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนทุนระยะยาว รุ่นที่ 25 และผู้ได้รับทุนต่อเนื่องในระดับชั้นถัดไป ประจำปี 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม »