หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนสนับสนุนการศึกษาโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนทุนระยะยาว รุ่นที่ 25 และผู้ได้รับทุนต่อเนื่องในระดับชั้นถัดไป ประจำปี 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วม โครงการสนับสนุนนักเรียนที่มีศักยภาพสูงเพื่อรับการบ่มเพาะ ผ่านกิจกรรมของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าสู่อาชีพวิจัย ภายใต้การสนับสนุนจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (JSTP-SCB) รุ่นที่ 5 ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 26 ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทั้ง 50 คน ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 26 ประจำปี 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม »