หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

*ขยายเวลารับสมัคร* สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project: JSTP) รุ่นที่ 26 ประจำปี 2566 เปิดรับสมัครแบบออนไลน์ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 25 ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทั้ง 59 คน ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 25 ประจำปี พ.ศ. 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม »