ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนสนับสนุนการศึกษา
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
ทุนระยะยาว (Junior Science Talent Project: JSTP) รุ่นที่ 25
และผู้ได้รับทุนต่อเนื่องในระดับชั้นถัดไป ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JSTP รุ่นที่ 25 ทั้ง 6 คน ด้วยนะคะ

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JSTP ระยะยาว รุ่นที่ 26 และทุนต่อเนื่อง ปี 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณเพชรดา เวณุนันท์
โทร 0 2564 7000 ต่อ 1433 (เวลาราชการ)
E-mail : pechda@nstda.or.th

คุณชัญญาภัค นาควารี
โทร 0 2564 7000 ต่อ 77011 (เวลาราชการ)
E-mail : chanyabhak.nakvaree@nstda.or.th