ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการสนับสนุน
นักเรียนที่มีศักยภาพสูง
เพื่อรับการบ่มเพาะ ผ่านกิจกรรมของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าสู่อาชีพวิจัยภายใต้การสนับสนุนจาก
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (JSTP-SCB) รุ่นที่ 5 ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2566
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทั้ง 5 คน ด้วยนะคะ

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JSTP-SCB รุ่นที่ 5 ระดับปริญญาตรี ปี 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณเพชรดา เวณุนันท์
โทร 0 2564 7000 ต่อ 1433 (เวลาราชการ)
E-mail : pechda@nstda.or.th

คุณชัญญาภัค นาควารี
โทร 0 2564 7000 ต่อ 77011 (เวลาราชการ)
E-mail : chanyabhak.nakvaree@nstda.or.th