จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกสตรอเบอรี่ให้กับชุมชน ไม่เพียงการจำหน่ายผลสดจะสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกแล้ว ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสตรอเบอรี่ก็ได้ความรับนิยมจากผู้บริโภคเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น น้ำสตรอเบอรี่ แยมสตรอเบอรี่ จากการรวมกลุ่มเพื่อแปรรูปสตรอเบอรี่ นำไปสู่การจัดตั้งกลุ่มแปรรูปและจดทะเบียนในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนภายใต้ชื่อ “กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย” ในปี 2546 ผลิตภัณฑ์แปรรูป ได้แก่ น้ำสตรอเบอรี่ แยมสตรอเบอรี่ น้ำเสาวรส มะคาเดเมียอบแห้ง และช็อคโกแลตมะคาเดเมีย

กลุ่มแปรรูปฯ มีเงินหมุนเวียนจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กว่า 7.5 ล้านบาท (ปี 2557) สมาชิกมีรายได้เฉลี่ย 5 หมื่นบาท/คน/ปี และยังสร้างงานให้คนในชุมชนอีก 20 คน

สำหรับการแปรรูปมะคาเดเมียนั้น สวทช. ได้สนับสนุนสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พัฒนา “เครื่องอบแห้งมะคาเดเมียโดยใช้กะลามะคาเดเมียทดแทนการใช้ก๊าซแอลพีจี” และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวให้ชุมชน ทำให้กลุ่มแปรรูปฯ ลดค่าใช้จ่ายการใช้ก๊าซ LPG ได้ถึงร้อยละ 87 จาก 275,800 เหลือ 36,750 บาท/ปี

หลักการทำงานของเครื่องอบแห้งมะคาเดเมียฯ คือ นำกะลามะคาเดเมียมาเป็นเชื้อเพลิงในการต้มน้ำให้ร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เพื่อเป็นแหล่งความร้อน น้ำร้อนถูกปั๊มผ่านเข้าไปในชุดแลกเปลี่ยนร้อน จากนั้นพัดลมจะดูดอากาศผ่านชุดแลกเปลี่ยนความร้อน ทำให้อากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้นและถูกส่งเข้าไปในถังอบมะคาเดเมีย ส่วนน้ำในท่อไหลวนกลับมายังถังน้ำร้อนเพื่อรับความร้อนจากเตาใหม่อีกครั้ง

เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางเกษตรด้วย “การแปรรูป”