ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม "ถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ปี 3 "

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ปี 3
ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2559
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม (update 6/9/2559) *รายชื่อ เรียงตามลำดับ/เวลาที่ลงทะเบียน

**โปรดรอการแจ้งเพื่อยืนยันรายชื่อและสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรม จาก สวทช.
พร้อมกรอกแบบฟอร์มข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรม
(แบบฟอร์มจะส่งให้ผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทาง E-mail ที่ให้ไว้ในระบบลงทะเบียนออนไลน์)**

ระยะเวลาดำเนินการ
ระบบเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ : 30-31 สิงหาคม 2559
ตรวจสอบรายชื่อ/ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม :12-16 กันยายน 2559
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม : 22 กันยายน 2559


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและ เยาวชน
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1434 - 1436 โทรสาร 0 2564 7004
e-mail : jstp@nstda.or.th

*ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่อนุญาตให้มีการประท้วงใดๆ ทั้งสิ้น*

 

 

ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ JSTP รุ่นที่ 20 ประจำปี 2560

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนผู้มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 20 ประจำปี 2560

ผู้มีสิทธิ์สมัคร
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา

โอกาสที่จะได้รับ

 • เปิดโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
  ฝึกทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การทดลองด้านวิทยาศาสตร์
  การบรรยายพิเศษ และกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
 • สร้างสรรค์ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ รับทุน
  ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 5,000 – 10,000 บาท/โครงงาน
 • มีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงและนักเทคโนโลยีพี่เลี้ยงชั้นนำของประเทศ(Mentor)
  คอยให้คำปรึกษาการทำงานทางวิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิด
  ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ
 • มีโอกาสได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและทุนวิจัยจนจบปริญญาเอก
  โดยไม่ผูกพันการรับทุน
 • สิทธิพิเศษต่างๆ เช่นรับข่าวสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  และการเข้าร่วมกิจกรรมของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

เปิดรับสมัคร 
วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2559  
คัดเลือกจากใบสมัคร   
เดือนมกราคม 2560
สอบสัมภาษณ์           
เดือนกุมภาพันธ์ 2560
ประกาศผลการคัดเลือก
เดือนมีนาคม 2560
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
เดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561

เปิดรับใบสมัครถึงวันที่ 30 พฤษจิกายน 2559 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ดาวน์โหลดใบสมัคร
ใบสมัคร ม.ต้น
ใบสมัคร ม.ปลาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ JSTP หรือ Facebook
02564 7000 ต่อ 1431,1433 ,1434,1436,1437
jstp@nstda.or.th

 

งานแสดงความยินดีและปฐมนิเทศนักเรียนทุนระยะยาวประจำปี 2559
และ กิจกรรมชุมนุมสมาชิก JSTP ประจำปี 2559

งานแสดงความยินดีและปฐมนิเทศนักเรียนทุนระยะยาว ประจำปี 2559
และ กิจกรรมชุมนุมสมาชิก JSTP ประจำปี 2559

ระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2559
ณ อาคารสำนักงานกลาง สวทช.และ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
rrกำหนดการงาน (ผู้ปกครอง)
rrกำหนดการงาน (เยาวชน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ JSTP
02564 7000 ต่อ 1431,1433, 1434,1436,1437
jstp@nstda.or.th

หมายเหตุ : โครงการ JSTP มีประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2559

 

ประกาศผลการคัดเลือก JSTP (ระยะสั้น) ระดับ ม.ปลาย รุ่นที่ 19

ประกาศ ผลการคัดเลือก JSTP ระยะสั้น ม.ปลาย รุ่นที่ 19
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ด้วยนะคะ

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ระยะสั้น ม.ปลาย รุ่นที่ 19 ( update 23/5/2016)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศรายุธ มนตรีมุข
02564 7000 ต่อ 1436 (ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.)
sarayut@nstda.or.th / jstp@nstda.or.th

 

ประกาศผลการคัดเลือก JSTP ระยะยาว ม.ต้น และ ม.ปลาย/ป.ตรี รุ่นที่ 18

ประกาศ ผลการคัดเลือกเยาวชน JSTP ระยะยาว ม.ต้น ม.ปลาย/ป.ตรี รุ่นที่ 18
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทั้ง 15 คน
ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระยะยาว รุ่นที่ 18

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกระยะยาว ม.ต้น และ ม.ปลาย/ป.ตรี รุ่นที่ 18 ( update 16/5/2016)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ JSTP
02564 7000 ต่อ 1430,1431,1433 ,1434,1436,1437
jstp@nstda.or.th

 

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ ระดับ ม.ปลาย รุ่นที่ 19

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 19 ประจำปี 2559

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ รวม 98 คน (เรียงรายชื่อตามสาขาและโรงเรียน)

กลุ่มคณิตศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 
ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ

รายชื่อและเวลาสัมภาษณ
ตัวอย่างแบบเสนอร่างโครงงาน (เฉพาะสาขาคณิตศาสตร์)  
รายละเอียดและแผนที่
http://www.math.sc.chula.ac.th/th/contact-us/

กลุ่มชีววิทยา-เกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559
ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ
รายละเอียด
แผนที่

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559
อาคารภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ
รายละเอียดและแผนที่

กลุ่มคอมพิวเตอร
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559
ห้องประชุม SC101 อาคาร 2 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ
รายละเอียดและแผนที่

กลุ่มฟิสิกส์
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559
ห้องประชุม 103 อาคาร สวทช. โยธี ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ
รายละเอียดและแผนที่

กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559
ห้องประชุม 104 อาคาร สวทช. โยธี ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

รายชื่อและเวลาสัมภาษณ

รายละเอียดและแผนที่

กลุ่มเคมี
วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559
ห้องประชุม 104 อาคาร สวทช. โยธี ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ
รายละเอียดและแผนที่

กลุ่มฟิสิกส์

การแต่งกาย
ชุดนักเรียน/นักศึกษา ให้สุภาพเรียบร้อย ให้นำดินสอหรือปากกามาด้วย

การสัมภาษณ
มีเวลาในการสัมภาษณ์คนละประมาณ 20 นาที แบ่งเป็น
1. การนำเสนอปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่สนใจ 10 นาที ปัญหาที่นำเสนอต้องเป็นปัญหาคณิตศาสตร์หรือหากเป็นปัญหาเชิงประยุกต์ในศาสตร์อื่น
จะต้องชี้ประเด็นสำคัญทางคณิตศาสตร์หรือความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ให้เห็นได้
2. ซักถามเกี่ยวกับปัญหาที่นำเสนอและความสนใจทางคณิตศาสตร์ 10 นาที

สิ่งที่ต้องเตรียมมาส่งกรรมการในวันสัมภาษณ์
(1) แบบเสนอร่างโครงงาน ที่นักเรียนสนใจจะศึกษา จัดพิมพ์ให้เรียบร้อย
เพื่อส่งให้คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์พิจารณาในวันสอบ สัมภาษณ์
(2) PowerPoint เพื่อนำเสนอและอธิบายรายละเอียดของโครงงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณศรายุธ มนตรีมุข
โทรศัพท์ 02 5647000 ต่อ 1436

 

ประกาศผลการคัดเลือก JSTP (ระยะสั้น) ระดับ ม.ต้น รุ่นที่ 19

ประกาศ ผลการคัดเลือก JSTP ระยะสั้น ม.ต้น รุ่นที่ 19
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ด้วยนะคะ

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ระยะสั้น ม.ต้น รุ่นที่ 19 ( update 22/3/2016)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรนิภา นาเมือง ผู้ประสานงานโครงการ JSTP
02564 7000 ต่อ 1430 (ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.)
pornnipa.namuang@nstda.or.th / jstp@nstda.or.th

 

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับสัมภาษณ์ ระดับ ม.ต้น รุ่นที่ 19

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 19 ประจำปี 2559

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ รวม 245 คน (เรียงรายชื่อตามโรงเรียน)

กำหนดการสัมภาษณ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 19 ประจำปี 2559

กรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง
สัมภาษณ์ วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ
รายชื่อและเวลาลงทะเบียนสัมภาษณ์ กรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง
แผนที่ สถานที่สัมภาษณ์ และการเตรียมตัว

*สัมภาษณ์กรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณกัญญาวี สามันตะกูล
โทรศัพท์ 097-141-4811 (วันและเวลาราชการ)

ภาคเหนือ
สัมภาษณ์ วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2559
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
รายชื่อและเวลาลงทะเบียนสัมภาษณ์ ภาคเหนือ
แผนที่ สถานที่สัมภาษณ์
* สัมภาษณ์ภาคเหนือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นางสาวพิมพ์วิภา ธีระวรัญญู
โทรศัพท์ 089-851-7017 (ในวันและเวลาราชการ)

ภาคใต้
สัมภาษณ์ วันที่ 5-6 มีนาคม 2559
รายชื่อและเวลาลงทะเบียนสัมภาษณ์ ภาคใต
แผนที่ สถานที่สัมภาษณ
* สัมภาษณ์ภาคใต้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นางสาวเกศินี มาศคีรีวงศ์
โทรศัพท์ 083-399-1743 (ในวันและเวลาราชการ)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สัมภาษณ์ วันที่ 11-13 มีนาคม 2559
รายชื่อและเวลาลงทะเบียนสัมภาษณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แผนที่ สถานที่สัมภาษณ์
* สัมภาษณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณกุลฒี รัตนรักษ์
โทรศัพท์ 099-162-4653 (ในวันและเวลาราชการ)

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบสัมภาษณ์
1. ผู้สอบแต่งกายด้วยชุดนักเรียน
2. ผู้สอบควรมาถึงก่อนเวลารายงานตัวอย่างน้อย 30 นาที
3. อนุญาตให้นำเฉพาะอุปกรณ์เครื่องเขียน ดินสอ ปากกา ยางลบ เข้าห้องสอบเท่านั้น

วัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ของนักเรียนแต่ละภูมิภาคจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสื่อสารวิทยาศาสตร์" (เฉพาะเยาวชนโครงการ JSTP เท่านั้น)

กิจกรรมอบรมปฏิบัติการ
" การสื่อสารวิทยาศาสตร์ "
(Science Communication
)
ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2558
ณ สามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
กำหนดการ

หมายเหตุ : โครงการ JSTP มีประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2558

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ JSTP
02564 7000 ต่อ 1434,1436
jstp@nstda.or.th

 

ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ JSTP รุ่นที่ 19 ประจำปี 2559

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนผู้มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 19 ประจำปี 2559

ผู้มีสิทธิ์สมัคร
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา

โอกาสที่จะได้รับ

 • เปิดโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
  ฝึกทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การทดลองด้านวิทยาศาสตร์
  การบรรยายพิเศษ และกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
 • สร้างสรรค์ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ รับทุน
  ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 5,000 – 10,000 บาท/โครงงาน
 • มีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงและนักเทคโนโลยีพี่เลี้ยงชั้นนำของประเทศ(Mentor)
  คอยให้คำปรึกษาการทำงานทางวิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิด
  ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ
 • มีโอกาสได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและทุนวิจัยจนจบปริญญาเอก
  โดยไม่ผูกพันการรับทุน
 • สิทธิพิเศษต่างๆ เช่นรับข่าวสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  และการเข้าร่วมกิจกรรมของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

เปิดรับสมัคร 
เดือนตุลาคม –ธันวาคม 2558  
คัดเลือกจากใบสมัคร   
เดือนมกราคม 2559
สอบสัมภาษณ์           
เดือนกุมภาพันธ์ 2559
ประกาศผลการคัดเลือก
เดือนมีนาคม 2559
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
เดือนเมษายน 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560

เปิดรับใบสมัครถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ดาวน์โหลดใบสมัคร
ใบสมัคร ม.ต้น
ใบสมัคร ม.ปลาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ JSTP หรือ Facebook
02564 7000 ต่อ 1431,1433 ,1434,1436,1437
jstp@nstda.or.th

หมายเหตุ : สำหรับโรงเรียนที่ได้รับหนังสือ สวทช. เลขที่ วท 5401/ว.8588 ลงวันที่ 9 พ.ย. 58
ขอให้ยึดถือวันที่ปิดรับสมัครในใบสมัครเป็นหลัก ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

 

 

ประกาศรายชี่อผู้ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ปีที่ 2"

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรม "ถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ปีที่ 2"
ระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม 2558
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
และ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
หนังสือขออนุญาตโรงเรียน (update 7/10/2558)
รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก (update 30/09/2558)
กำหนดการ
การเตรียมตัว
แผนที่


*ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่อนุญาตให้มีการประท้วงใดๆ ทั้งสิ้น*

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ JSTP หรือ Facebook
02564 7000 ต่อ 1431,1433 ,1434,1436,1437
jstp@nstda.or.th

หมายเหตุ : โครงการ JSTP มีประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม 2558

 

 

ประกาศผลการคัดเลือก JSTP ระยะยาว ระดับ ม.ปลาย รุ่นที่ 17

ประกาศ ผลการคัดเลือก JSTP ระยะยาว ม.ต้น และม.ปลาย รุ่นที่ 17
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทั้ง 18 คน
ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระยะยาว รุ่นที่ 17

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกระยะยาว ม.ต้น และ ม.ปลาย รุ่นที่ 17 ( update 8/6/2015)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ JSTP
02564 7000 ต่อ 1431,1433 ,1434,1436,1437
jstp@nstda.or.th

 

งานแสดงความยินดีและปฐมนิเทศนักเรียนทุนระยะยาวประจำปี 2558
และ กิจกรรมชุมนุมสมาชิก JSTP ประจำปี 2558

งานแสดงความยินดีและปฐมนิเทศนักเรียนทุนระยะยาว ประจำปี 2558
และ กิจกรรมชุมนุมสมาชิก JSTP ประจำปี 2558

ระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2558
ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารสำนักงานกลาง สวทช.

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
rrกำหนดการงาน (ผู้ปกครอง)
rrกำหนดการงาน (เยาวชน)

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ www.facebook.com/jstp.nstda

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ JSTP
02564 7000 ต่อ 1431,1433, 1434,1436,1437
jstp@nstda.or.th

หมายเหตุ : โครงการ JSTP มีประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2558

 

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ JSTP ม.ปลาย รุ่นที่ 18 ครั้งที่ 1

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
JSTP ม.ปลาย รุ่นที่ 18 ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2558
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ. ปทุมธานี

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
กำหนดการ

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ www.facebook.com/jstp.nstda

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ JSTP
02564 7000 ต่อ 1434,1436
jstp@nstda.or.th

 

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ระดับ ม.ปลาย รุ่นที่ 18 (ระยะสั้น)

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 18 ประจำปี 2558

ตรวจสอบรายชื่อ <<<<


 

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ JSTP ม.ปลาย รุ่นที่ 17 ครั้งที่ 3

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
JSTP ม.ปลาย รุ่นที่ 17 ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2558
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
และ อำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
กำหนดการ

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ www.facebook.com/jstp.nstda

หมายเหตุ : โครงการ JSTP มีประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2558

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ JSTP
02564 7000 ต่อ 1434,1436
jstp@nstda.or.th

 

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ ระดับ ม.ปลาย รุ่นที่ 18

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 18 ประจำปี 2558

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558 ชั้น 4 อาคารภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ
รายละเอียดและแผนที่

กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558
ห้องประชุม 104 อาคาร สวทช. โยธี ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

รายชื่อและเวลาสัมภาษณ

รายละเอียดและแผนที่

กลุ่มคณิตศาสตร์
วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558
ห้องประชุม 101B  อาคารโยธี ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

การสัมภาษณ(เฉพาะสาขาคณิตศาสตร์)
มีเวลาในการสัมภาษณ์คนละประมาณ 20 นาที แบ่งเป็น
1. การนำเสนอปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่สนใจ 10 นาที
ปัญหาที่นำเสนอต้องเป็นปัญหาคณิตศาสตร์หรือหากเป็นปัญหาเชิงประยุกต์ใน ศาสตร์อื่น
จะต้องชี้ประเด็นสำคัญทางคณิตศาสตร์หรือความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยว ข้อง ให้เห็นได้
2. ซักถามเกี่ยวกับปัญหาที่นำเสนอและความสนใจทางคณิตศาสตร์ 10 นาที

สิ่งที่ต้องเตรียมมาส่งกรรมการในวันสัมภาษณ์ (เฉพาะสาขาคณิตศาสตร์)
1 แบบเสนอร่างโครงงานคณิตศาสตร์ ที่นักเรียนสนใจจะศึกษา ให้ศึกษาตัวอย่างจากแบบเสนอตาม
ไฟล์แนบ (ตัวอย่างแบบเสนอร่างโครงงานคณิตศาสตร์) pdf และจัดพิมพ์ให้เรียบร้อยเพื่อส่งให้คณะ
กรรมการสอบสัมภาษณ์พิจารณาในวันสอบ สัมภาษณ์
2 PowerPoint เพื่อนำเสนอและอธิบายรายละเอียดของโครงงานคณิตศาสตร์ อุปกรณ์การนำ
เสนอที่มีให้ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ และ  LCD Projector

รายชื่อและเวลาสัมภาษณ
รายละเอียดและแผนที่
ตัวอย่างแบบเสนอร่างโครงงาน (เฉพาะสาขาคณิตศาสตร์)  

กลุ่มเคมี
วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558
ห้องประชุม 104 อาคาร สวทช. โยธี ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ์
รายละเอียดและแผนที่

กลุ่มฟิสิกส์
วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558
ห้องประชุม 101B อาคาร สวทช. โยธี ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ
รายละเอียดและแผนที่

กลุ่มชีววิทยา-เกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558
ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ
รายละเอียด
แผนที่

กลุ่มคอมพิวเตอร์
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558
ห้องประชุม SC101 อาคาร 2 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ์
รายละเอียดและแผนที่

 

  ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ JSTP รุ่นที่ 18

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนผู้มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 18 ประจำปี 2558
 

ผู้มีสิทธิ์สมัคร
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา

โอกาสที่จะได้รับ

 • เปิดโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
  ฝึกทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การทดลองด้านวิทยาศาสตร์
  การบรรยายพิเศษ และกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
 • สร้างสรรค์ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ รับทุน
  ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 5,000 – 10,000 บาท/โครงงาน
 • มีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงและนักเทคโนโลยีพี่เลี้ยงชั้นนำของประเทศ(Mentor)
  คอยให้คำปรึกษาการทำงานทางวิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิด
  ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ
 • มีโอกาสได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและทุนวิจัยจนจบปริญญาเอก
  โดยไม่ผูกพันการรับทุน
 • สิทธิพิเศษต่างๆ เช่นรับข่าวสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  และการเข้าร่วมกิจกรรมของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

ขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 23 มกราคม 2558 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ดาวน์โหลดใบสมัคร
ใบสมัคร ม.ต้น
ใบสมัคร ม.ปลาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน 
ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี   12120
โทรศัพท์  0 2564 7000 ต่อ 1436 , 1434
โทรสาร 0 2564 7004 
e-mail : jstp@nstda.or.th

 

กิจกรรม "วาดอย่างวิทย์คิดอย่างสร้างสรรค์" (เฉพาะเยาวชนโครงการ JSTP เท่านั้น)

กิจกรรมอบรมวาดภาพเชิงวิทยาศาสตร์
ภายใต้หัวข้อ "วาดอย่างวิทย์ ..คิดอย่างสร้างสรรค์"
ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2557
ณ พณาศรมรีสอร์ท จังหวัดนนทบุรี

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
กำหนดการ

ภาพกิจรรม ติดตามชมได้เร็วๆนี้

หมายเหตุ : โครงการ JSTP มีประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2557

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ JSTP
02564 7000 ต่อ 1434,1436
jstp@nstda.or.th

 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม "ค่ายถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์
ระหว่างวันที่ 6-10 ตุลาคม 2557
ณ ห้องบรรยาย 2 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จังหวัดปทุมธานี

ขอแสดงความความยินดีกับน้องๆ ด้วยนะคะ

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก (update 1/10/2557)
กำหนดการ
การเตรียมตัว
แผนที่

ติดตามชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่

*ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่อนุญาตให้มีการประท้วงใดๆ ทั้งสิ้น*

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ JSTP
02564 7000 ต่อ 1431,1434,1436,1437
jstp@nstda.or.th


 

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ JSTP ม.ปลาย รุ่นที่ 17 ครั้งที่ 2

แจ้งเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
JSTP ม.ปลาย รุ่นที่ 17 ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2557
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
กำหนดการ

หมายเหตุ : โครงการ JSTP มีประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2557

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ JSTP
02564 7000 ต่อ 1434,1436
jstp@nstda.or.th

 

งานแสดงความยินดีและปฐมนิเทศนักเรียนทุนระยะยาวประจำปี 2557

ประชาสัมพันธ์จ้า.. ขอเชิญน้องๆ เยาวชนโครงการ JSTP รุ่นที่ 16
ที่ได้รับทุนโครงการ JSTP ระยะยาวเข้าร่วม

งานแสดงความยินดีและปฐมนิเทศนักเรียนทุนระยะยาว ประจำปี 2556
ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 8.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารสำนักงานกลาง สวทช.

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
rrรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน

rrกำหนดการ
rrแผนที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ JSTP
02564 7000 ต่อ 1431,1434,1436,1437
jstp@nstda.or.th

 

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ JSTP ม.ปลาย รุ่นที่ 17 ครั้งที่ 1

ประกาศ!!

แจ้งเข้าร่วมค่าย JSTP รุ่นที่ 17 ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2557
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
และ ตำบลเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
rrกำหนดการ <<คลิก
rrรายชื่อผู้เข้าร่วมค่าย <<คลิก

โครงการ JSTP มีประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2557

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ JSTP
โทร. 02564 7000 ต่อ 1434,1436 หรือ jstp@nstda.or.th

 

  ประกาศผลการคัดเลือก JSTP ระยะยาว ม.ต้น และ ม.ปลาย รุ่นที่ 16

ประกาศ ผลการคัดเลือก JSTP ระยะยาว ม.ต้น และ ม.ปลาย รุ่นที่ 16
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทั้ง 9 คน
ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระยะยาว รุ่นที่ 16

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกระยะยาว ม.ต้น และ ม.ปลาย รุ่นที่ 16
* ม.ต้นจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ JSTP
02564 7000 ต่อ 1431,1434,1436,1437
jstp@nstda.or.th

 

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ระดับ ม.ปลาย รุ่นที่ 17

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 17 ประจำปี 2557

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ด้วยนะคะ

ตรวจสอบรายชื่อ <<<<

 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ชุมนุมสมาชิก JSTP ประจำปี 2557"

ขอเชิญเยาวชน JSTP ระยะยาว

เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมสมาชิก JSTP ประจำปี 2557
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สวทช. จังหวัดปทุมธานี และเมโทรแซนด์แอนซี รีสอร์ท จ.จันทบุรี ในระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2557

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
rrกำหนดการ <<คลิก

โครงการ JSTP มีประกันอุบัติเหตุ
สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2557

หากน้องๆ ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อได้ที่
โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 1431 (พี่เอ) หรือ 1437 (พี่อ้อย)
หรือ E-mail:jstp@nstda.or.th

 

ค่าย JSTP รุ่นที่ 16 ครั้งที่ 3

ประกาศ!!

แจ้งเข้าร่วมค่าย JSTP รุ่นที่ 16 ครั้งที่ 3 กิจกรรมนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์
ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2557
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
และ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
rrกำหนดการ <<คลิก
rrรายชื่อผู้เข้าร่วมค่าย <<คลิก

โครงการ JSTP มีประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2557

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ JSTP
โทร. 02564 7000 ต่อ 1434,1436 หรือ jstp@nstda.or.th

 

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ระดับ ม.ต้น รุ่นที่ 17

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 17 ประจำปี 2557

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ด้วยนะคะ

ตรวจสอบรายชื่อ <<<<

 

 

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ ระดับ ม.ปลาย รุ่นที่ 17

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 17 ประจำปี 2557

กลุ่มเคมี
วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 อาคาร สวทช. (โยธี) ชั้น 1 ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ์
รายละเอียดและแผนที่

กลุ่มชีววิทยา-เกษตร
วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารวชิรานุสรณ์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ์
รายละเอียดการสัมภาษณ์
แผนที่

กลุ่มฟิสิกส์
วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557 อาคาร สวทช. (โยธี) ชั้น 1 ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ์
รายละเอียดและแผนที่
แผนที่การ เข้า-ออก ภายในอาคาร สวทช. โยธ

กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 อาคาร สวทช. (โยธี) ชั้น 1 ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ์
รายละเอียดและแผนที่
แผนที่การ เข้า-ออก ภายในอาคาร สวทช. โยธี

กลุ่มคณิตศาสตร์
วันพุธที่ 19 มีนาคม 2557 อาคาร สวทช. (โยธี) ชั้น 1 ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ
รายละเอียดและแผนที่
แผนที่การ เข้า-ออก ภายในอาคาร สวทช. โยธี

กลุ่มคอมพิวเตอร์
วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 ห้องประชุม SC103
อาคาร 2 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ์
รายละเอียด
แผนที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 27 และ วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 ชั้น 5 อาคารภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ
รายละเอียดและแผนที่
แผนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร

กลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อม
วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 อาคาร สวทช. (โยธี) ชั้น 1 ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ์
รายละเอียดและแผนที่

**กรณีที่สถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง ไม่น่าไว้วางใจ
โครงการฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลง
วัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ ซึ่งจะแจ้งเป็นกรณีไป**

 

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ ระดับ ม.ต้น รุ่นที่ 17

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 17 ประจำปี 2557

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ รวม 158 คน (เรียงรายชื่อตามโรงเรียน) <<<

กำหนดการสัมภาษณ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 17 ประจำปี 2557

ภาคเหนือตอนล่าง
วัน/เวลา: วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2557 / 09.00-16.00 น.(ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่: ห้องประชุมวังจันทร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แผนที่
รายชื่อและเวลาลงทะเบียนสัมภาษณ์

ภาคเหนือตอนบน
วัน/เวลา : วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2557 / 08.00-16.00 น.(ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่ : ตึกอำนวยการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.เชียงราย แผนที่
รายชื่อและเวลาลงทะเบียนสัมภาษณ์

วัน/เวลา : วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557 / 08.00-16.00 น.(ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่ : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนที่
รายชื่อและเวลาลงทะเบียนสัมภาษณ์

ภาคใต้ตอนกลาง
วัน/เวลา: วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 / 09.00-12.00 น.(ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่ : โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา(กระทู้) จ.ภูเก็ต
รายชื่อ/เวลาลงทะเบียนสัมภาษณ์และแผนที่

วัน/เวลา: วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 / 13.00-15.00 น.(ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
รายชื่อ/เวลาลงทะเบียนสัมภาษณ์และแผนที่

ภาคใต้ตอนตอนล่าง
วัน/เวลา: วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2557 / 09.00-12.00 น. (ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่ : โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายชื่อ/เวลาลงทะเบียนสัมภาษณ์และแผนที่

ภาคอีสานตอนตอนล่าง
วัน/เวลา: วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557/ 09.30-15.00 น. (ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่ : ห้องประชุม C2-123/124 อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
รายชื่อ/เวลาลงทะเบียนสัมภาษณ์และแผนที่

ภาคอีสานตอนบน
วัน/เวลา: วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557/ 09.00 -15.00 น. (ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่ : ห้องประชุม ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รายชื่อ/เวลาลงทะเบียนสัมภาษณ์และแผนที่

กรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง
สัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ
รายชื่อและเวลาลงทะเบียนสัมภาษณ์ กรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง <<<
แผนที่ สถานที่สัมภาษณ์ และการเตรียมตัว<<<


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2557

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม

บรรยายพิเศษเรื่อง "เก่งได้...ไร้ขีดจำกัด"
โดย ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ

ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2557 สวทช.
ภายใต้หัวข้อ
"วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:
พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม-3 เมษายน 2557

ร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากชีวิตนักเรียนต่างจังหวัด
สู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกและ
ผู้จุดประกายการเป็นนักวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนรุ่นใหม่
วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 เวลา13.00-16.00น.
ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จ.ปทุมธานี
ลงทะเบียนได้ที่ http://www.nstda.or.th/nac2014/

รับจำนวนจำกัด 250 ที่นั่งเท่านั้น! โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ JSTP รุ่นที่ 17

รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ JSTP รุ่นที่ 17
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
Junior Science Talent Project (JSTP)

โครงการ JSTP เป็นโครงการที่ต้องการเฟ้นหาเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์ และเด็กที่มีความสนใจในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  มาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เช่น ค่ายเสริมประสบการณ์  การฝึกทำวิจัยในห้องปฏิบัติการ  โดยจะมีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงที่เป็นอาจารย์ 
และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานวิจัยต่างๆ คอยแนะนำอย่างใกล้ชิด

ลักษณะกิจกรรมและการสนับสนุนจากโครงการ

 • เปิดโลกวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยกิจกรรมการฝึกทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การทดลองด้านวิทยาศาสตร์ บรรยายพิเศษ ทัศนศึกษานอกสถานที่ กิจกรรมสันทนาการ
 • สร้างสรรค์ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ และรับทุนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 5,000 – 10,000 บาท/โครงงาน
 • มีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงและนักเทคโนโลยีพี่เลี้ยงชั้นนำของประเทศ(Mentor) คอยให้คำปรึกษาการทำงานทางวิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ
 • ได้รับพิจารณาคัดเลือกในการสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนวิจัยจนจบปริญญาเอก จากโครงการเพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัยคุณภาพสูง โดยไม่ผูกพันการรับทุน
 • สิทธิพิเศษต่างๆ เช่น รับข่าวสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าร่วมกิจกรรมของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร เป็นต้น

  กระบวนการคัดเลือก และบ่มเพาะเยาวชน ดำเนินการในเยาวชน 2 กลุ่ม
 • กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่เด็กและเยาวชนไทยระดับมัธยมศึกษา จำนวน 100 คน/ปี ระยะเวลา 1 ปี
 • กลุ่มผู้มีแววอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คัดเลือกจากกลุ่มแรกปีละประมาณ 15 คน  เข้ารับการสนับสนุนจากโครงการในระยะยาว ได้รับทุนการศึกษาจนถึงระดับปริญญาเอกในประเทศไทย และทุนวิจัยในระหว่างศึกษา โดยมีกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ต่างๆ

ผู้มีสิทธิ์สมัคร
รับสมัครเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย ที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขา
เปิดรับสมัคร 
เดือนตุลาคม –ธันวาคม 2556 (ขยายเวลารับสมัคร 17 ม.ค. 57)
คัดเลือกจากใบสมัคร    
เดือนมกราคม 2557
สอบสัมภาษณ์  
เดือนกุมภาพันธ์ 2557
ประกาศผลการคัดเลือก
เดือนมีนาคม 2557
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
เดือนเมษายน 2557ถึงเดือนมีนาคม 2558

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
โทรศัพท์ 0 2564  7000 ต่อ 1431,1433,1434,1436,1437 
โทรสาร 0 2564  7140
Email : jstp@nstda.or.th
www.facebook.com/jstp.nstda

 

ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ของน้องๆ เยาวชนโครงการ JSTP รุ่นที่ 16

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2556

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2-4 ตุลาคม 2556

 

 

 งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2556

 

โครงการ JSTP ร่วมจัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ ประจำปี 2556

นงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2556
"ทันโลก ทันวิทย์ จุดประกายความคิดสู่อาเซียน" ACE S&T Update
ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

และ นำผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ดีๆ มาเผยแพร่เพื่อจุดประกายและให้ความรู้แก่น้องๆทางภาคเหนือด้วยนะคะ

เป็นผลงานของ นายจอมพจน์ วงศ์เพชรอักษร (น้องภูมิ) JSTP รุ่นที่ 13
นักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เจ้าของผลงาน “Spectroscope from office supply” เป็นการประดิษฐ์สเปกโตรสโคปจากวัสดุสำนักงาน
เพราะปัจจุบันส
เปกโตรสโคปมีราคาสูง น้องภูมิจึงประดิษฐ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่าย
ต้นทุนต่ำ และมีประสิทธิภาพ และนำมาใช้กับงานวิจัยที่มีงบอย่างจำกัด
หรือโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนนักศึกษาได้

ชมภาพกิจกรรม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

งาน“มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2556”
ภายใต้แนวคิด “ทันโลกทันวิทย์ จุดประกายความคิด สู่อาเซียน”
ระหว่างวันที่ 6 - 21 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 - 20.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา


ในปีนี้โครงการ JSTP ได้นำผลงานของ

นางสาวธีรดา มาลานัน (น้องเปรี้ยว) ปริญญาตรีปีที่ 1
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง“การศึกษาแอลลีโลเคมิคอลในน้ำหมักชีวภาพจากกระดุมทองที่มีสมบัติต่อการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืชในนาข้าว”
จากการศึกษาพบว่า น้ำหมักชีวภาพจากกระดุมทองมีผลยับยั้ง
ต่อการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืชที่ขึ้นในนาข้าวเช่นหญ้าข้าวนก
ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นสารในการกำจัดวัชพืชในนาข้าว
อันจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในการลดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมี
ลดสารเคมีที่ตกค้างทั้งในแหล่งน้ำและดิน ลดอัตราการเจ็บป่วยของเกษตรกรที่เป็นผลมาจากสารเคมีกำจัด
ซึ่งเป็นการนำวัสดุพืชในธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์

และยังมีผลงานของ ด.ช.สิทธา คุ้มวงศ์วาน (น้องฟร๊องซ์)
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เรื่อง “การศึกษาความสัมพันธ์ของนกหัวโตมลายู (Charadrius peronii) กับพื้นที่ชายหาดแหลมหลวง
ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เพื่อการอนุรักษ์”
เป็นการศึกษาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพ และการขยายพันธุ์
พบว่านกหัวโตมลายูจะอาศัยอยู่บริเวณชายหาดที่มีอุณหภูมิสูง
เพราะใช้อุณหภูมิที่สูงแทนการกกไข่ทำให้ขยายพันธุ์ได้มากขึ้น
และกินปูลมเป็นอาหาร ปัจจุบันจำนวนนกหัวโตมลายูลดจำนวนลงเรื่อยๆ
เนื่องจากชายหาดเสื่อมโทรม จากการคุกคามของมนุษย์
ในการสร้างแหล่งท่องเที่ยว รีสอร์ท ทำให้พื้นที่ในการวางไข่ลดน้อยลงไป

ภายในงานมีผู้สนใจเข้าชมผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์
ของเยาวชนทั้งสอง อย่างต่อเนื่อง
ทั้งเด็กระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญาตรี
รวมไปถึงครูอาจารย์ และผู้ปกครอง

ชมภาพภายในงานคลิก

 

 

 งานแสดงความยินดีและปฐมนิเทศนักเรียนทุนระยะยาวประจำปี 2556

 

ประชาสัมพันธ์จ้า.. ขอเชิญน้องๆ เยาวชนโครงการ JSTP รุ่นที่ 15
ที่ได้รับทุนโครงการ JSTP ระยะยาวเข้าร่วม

งานแสดงความยินดีและปฐมนิเทศนักเรียนทุนระยะยาว ประจำปี 2556
ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556 เวลา 8.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารสำนักงานกลาง สวทช.

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
rrรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน

rrกำหนดการ
rrแผนที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ JSTP
02564 7000 ต่อ 1431,1434,1436,1437
jstp@nstda.or.th

 

งานแสดงความยินดีและปฐมนิเทศนักเรียนทุนระยะยาวประจำปี 2556

ประชาสัมพันธ์จ้า.. ขอเชิญน้องๆ เยาวชนโครงการ JSTP รุ่นที่ 15
ที่ได้รับทุนโครงการ JSTP ระยะยาวเข้าร่วม

งานแสดงความยินดีและปฐมนิเทศนักเรียนทุนระยะยาว ประจำปี 2556
ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556 เวลา 8.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารสำนักงานกลาง สวทช.

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
rrรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน

rrกำหนดการ
rrแผนที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ JSTP
02564 7000 ต่อ 1431,1434,1436,1437
jstp@nstda.or.th

 

  ประกาศผลการคัดเลือก JSTP ระยะยาวรุ่นที่ 15

ประกาศ ผลการคัดเลือก JSTP ระยะยาว รุ่นที่ 15
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทั้ง 14 คน
ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระยะยาว รุ่นที่ 15

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
rrรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกระยะยาว ม.ปลาย รุ่นที่ 15

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ JSTP
02564 7000 ต่อ 1431,1434,1436,1437
jstp@nstda.or.th

 

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ ระดับ ม.ปลาย รุ่นที่ 16

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 16 ประจำปี 2556
(ตามหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เสนอมาในใบสมัคร)

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ (รายชื่อ)
สัมภาษณ์ วันที่ 23-24 เมษายน 2556 (รายละเอียดการนัดสัมภาษณ์)

กลุ่มชีววิทยา/เกษตร/เทคโนโลยีชีวภาพ (รายชื่อ)
สัมภาษณ์ วันพุธที่ 24 เมษายน 2556 (รายละเอียดการนัดสัมภาษณ์,แผนที่)

กลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อม (รายชื่อ)
สัมภาษณ์วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556 (รายละเอียดการนัดสัมภาษณ์)

กลุ่มเคมี/ชีวเคมี/วิทยาศาสตร์การแพทย์ (รายชื่อ)
สัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2556 (รายละเอียดการนัดสัมภาษณ์)

กลุ่มคณิตศาสตร์ (รายชื่อ)
สัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 (รายละเอียดการนัดสัมภาษณ์)
กลุ่มฟิสิกส์ (รายชื่อ)
สัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 (รายละเอียดการนัดสัมภาษณ์)
กลุ่มคอมพิวเตอร์ (รายชื่อ)
สัมภาษณ์ วันพุธที่ 3 เมษายน 2556 (รายละเอียดการนัดสัมภาษณ์)

กลุ่มชีววิทยา/เกษตร/เทคโนโลยีชีวภาพ (อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ)

 

ขอให้ส่งรายงานความก้าวหน้าทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555


โครงการ JSTP ขอให้น้องๆ ทุกท่าน จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ (สำหรับผู้รับทุนในประเทศ)
1. รายงานความก้าวหน้าทางการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  พร้อมแนบใบเกรด และใบเสร็จค่าเล่าเรียนฉบับจริง ภาคเรียนที่ 1/2556
2. รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (สำหรับผู้ที่ทำสัญญาวิจัยกับโครงการฯ) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
3. ใบยืนยันสถานที่ศึกษาต่อ พร้อมแนบ CV (แบบข้อมูลส่วนตัว) (สำหรับผู้ที่เปลี่ยนระดับชั้นการศึกษา) เพื่อโครงการฯ จะได้จัดทำสัญญาการศึกษา ให้แก่น้องๆ ในระดับชั้นต่อไป

และขอให้ส่งกลับมายังโครงการ JSTP ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เลขที่
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
rrฟอร์มรายงานความก้าวหน้าทางการศึกษา
rrฟอร์มรายการความก้าวหน้าทางการวิจัย
rrแบบประวัติและผลงาน
rrฟอร์มยืนยันสถานที่ศึกษาต่อ

 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ชุมนุมสมาชิก JSTP ประจำปี 2556"

ขอเชิญเยาวชน JSTP ระยะยาวและผู้ปกครอง

เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมสมาชิก JSTP ประจำปี 2556
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สวทช. จังหวัดปทุมธานี และเดอบัว วัลเลย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน 2556
และสำหรับท่านผู้ปกครองขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมฯ
ในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2556 เวลา 09.00-13.00น.
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จังหวัดปทุมธานี

กรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมฯ
กลับมายังโครงการฯ ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2556

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
rrกำหนดการเยาวชน
rrกำหนดการผู้ปกครอง
rr
แบบตอบรับ

**โครงการ JSTP มีประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 20-25 เมษายน 2556**

หากน้องๆ ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อได้ที่
โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 1431 (พี่เอ) หรือ 1437 (พี่อ้อย)
หรือ E-mail:jstp@nstda.or.th

 

  ประกาศผลการคัดเลือก JSTP ม.ต้น รุ่นที่ 16

ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JSTP ม.ต้น รุ่นที่ 16

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ด้วยนะคะ

ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 16

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
rrรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ม.ต้น รุ่นที่ 16

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ JSTP
02564 7000 ต่อ 1434,1436
jstp@nstda.or.th

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ครั้งแรกในประเทศไทย!!

S&T Job Fair 2013
มหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปี 2556

31 มีนาคม - 1 เมษายน 2556
ศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จังหวัดปทุมธานี
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://
www.nstda.or.th/nac2013/
โอกาศทองที่ท่านจะได้ร่วมงานกับองค์กรระดับประเทศ

 

ค่าย JSTP รุ่นที่ 15 ครั้งที่ 3

ประกาศ!!

แจ้งเข้าร่วมค่าย JSTP รุ่นที่ 15 ครั้งที่ 3 กิจกรรมนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์
ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2556
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
และอาคารรับรองฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ทัศนศึกษา ฟาร์มปลาการ์ตูน เพอคูล่าฟาร์ม ,ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ฯลฯ

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
rrกำหนดการ <<คลิก
rrรายละเอียดการนำเสนอผลงาน <<คลิก

rrการเตรียมตัวเข้าค่าย <<คลิก
rrการเบิกจ่ายค่าเดินทาง <<คลิก
rrรายชื่อผู้เข้าร่วมค่าย <<คลิก
rrภาพกิจกรรม <<คลิก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ JSTP
โทร. 02564 7000 ต่อ 1434,1436 หรือ jstp@nstda.or.th

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

สวทช. จัดงานประชุมประจำปีวิชาการ ประจำปี 2556
ระหว่างวันที่ 31มีนาคม - 3 เมษายน 2556
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ นิทรรศการ และเปิดบ้าน สวทช. เจาะประเด็นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างโอกาสและความพร้อมของไทย สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community)

พบกับ กิจกรรมบรรยายพิเศษและแบ่งปันประสบการณ์
"ปรับวิธีเลี้ยง เปลี่ยนชีวิตลูก พร้อมสู่ AEC"
โดย พญ.จิตรา วงศ์บุญสิน ผู้เชียวชาญด้านกุมารแพทย์

สอบถามและลงทะเบียนได้ที่ http://www.nstda.or.th/nac2013/
ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2556 นี้!

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

 

    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ ระดับ ม.ต้น รุ่นที่ 16

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ ม.ต้น รุ่นที่ 16 <<คลิก

รายละเอียดการสัมภาษณ์ สำหรับน้องๆที่อยู่ กรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง สามารถตรวจสอบรายชื่อวันเวลา ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้นะ
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ ม.ต้น รุ่นที่ 16 (กรุงเทพฯและจ.ใกล้เคียง) <<คลิก
สัมภาษณ์
วันเสาร์ที่ 16 และวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 (ดูจากรายละเอียดการสัมภาษณ์)
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)
การ แต่งกาย ชุดนักเรียน ให้สุภาพเรียบร้อย นำดินสอหรือปากกามาด้วยนะคะ

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
rrหนังสือแจ้งเข้ารับการสัมภาษณ์ <<คลิก
rrรายละเอียดการสัมภาษณ์ <<คลิก

สำหรับน้องๆ ที่อยู่ต่างจังหวัด ทางโครงการ JSTP
จะแจ้งวันเวลาและสถานที่สัมภาษณ์ ให้ทราบอีกครั้งนะคะ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ!!

รับสมัครน้องๆ เยาวชนโครงการ JSTP
ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ 3-4
มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00
และมีทักษะทางภาษาอังกฤษระดับดี เพื่อศึกษาดูงาน
ณ มหาวิทยาลัยและแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ณ ประเทศอิสราเอล

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2556
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2564 7000 ต่อ 1431 (พี่เอ)
หรือ jstp@nstda.or.th

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ!!

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและ
พัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม (NUI-RC)

เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกประจำปี 2556
โดยเปิดรับสมัครในระบบ ONLINE
ทางเวบไซต์ www.nstda.or.th/NUI-RC

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2556

 

ประชาสัมพันธ์ "งานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12"

ขอเชิญชวนน้อง JSTP เข้าชมงาน
“มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12” 
มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2556 ณ หอประชุมมหิศร SCB Park Plaza ธนาคารไทยพาณิชย์
สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน) กรุงเทพมหานคร

งานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีการแข่งขันสุดยอดผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากฝีมือและมันสมอง
ของเยาวชนไทยจากทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม การประกวดนี้จะเป็นสิ่งสำคัญ ที่ช่วยพัฒนาวงการเทคโนโลยีของไทย ให้เทียบเท่าระดับสากลยังส่งผลให้เกิดความรู้ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้จะทำให้ไทยก้าวสู่การเป็นประเทศแห่งเทคโนโลยีได้ในอนาคตอีกด้วย

ผู้สนับสนุน
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มูลนิธิสยามกัมมาจล
บริษัทอินเทลไมโครอิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จำกัด
และบริษัทไมโครซอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด 

   

 

rrประกาศrr ขยายเวลารับสมัครถึง 30 ธันวาคม 2555 นี้!

 
ขอเชิญชวนเยาวชนผู้สนใจ
ร่วมปฏิบัติการค้นศักยภาพ
คว้าโอกาสสู่การเป็นนักวิจัยชั้นเยี่ยม!!

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) รุ่นที่ 16
เปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขา

 
   ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการ JSTP รุ่นที่ 16 ระดับ ม.ต้น
  
ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการ JSTP รุ่นที่ 16 ระดับ ม.ปลาย

ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (ใบสมัคร)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โครงการ JSTP
โทรศัพท์  0 2564 7000 ต่อ 1436,1434,1431
e-mail:jstp@nstda.or.th

 
 

 

   rr  งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2555

 

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-31 สิงหาคม 2555
ในหัวข้อ "เลือกวิทย์ที่ใช่ ในนิทรรศการที่ชอบ"

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ในปีนี้เราได้นายอิงฤทธิ์ รัตนวงศ์นรา หรือน้องอะตอม
ชั้น ม.6 โรงเรียนเตรียมดุอมศึกษาน้อมเกล้า
เยาวชน JSTP รุ่นที่12
จัดแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์
"การส่งกระแสไฟฟ้าผ่านคลื่นวิทยุแบบเทสล่า" 

 

   rr  งานแสดงความยินดีและปฐมนิเทศนักเรียนทุนระยะยาว 2555

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2555

ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร


รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก>>

 

 


   rr  กิจกรรมบรรยายพิเศษ “การพัฒนางานวิจัย สู่ภาคธุรกิจ”

 

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555

โดย ดร.กฤษณ์ จงสฤษดิ์

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555
เวลา 9.00-12.00 น. ห้องบรรยาย 1 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

 

 

   rr  Korea Science Academy of KAIST เยี่ยมชมบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช.

 

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2555

>> Visit Cozy Mark IV Workshop
>> Lab Tissue Culture


ณ ห้องประชุม 103 อาคาร 2
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร


 

   rr กิจกรรมบรรยายพิเศษ "จุดประกายความสำเร็จในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์"

 

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555
ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานี

โดยเยาวชนโครงการ JSTP รุ่นที่ 13
1.นายพัฒนนาวี นาเลาห์
2.นายยศพล หาญวณิชย์เวช
3.สหัสชัย อินวงศ์วาน


 

   rr แจ้งเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 1 โครงการ JSTP รุ่นที่ 15 ม.ปลาย

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

rr รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ
rr กำหนดการ
rr การเตรียมตัวเข้าค่าย
rr การเบิกจ่ายค่าเดินทาง
rr แผนที่ สวทช. ( โยธี )
rr แผนที่ สวทช. ( รังสิต )
rr แผนที่ สวทช. ( บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร )

 

 ภาพกิจกรรมชุมนุมสมาชิก JSTP ระยะยาว 2555 ee

 
qq

ภาพกิจกรรมชุมนุมสมาชิก JSTP ระยะยาว ประจำปี 2555
ระหว่างวันที่ 20-23 พฤษภาคม 2555
ณ อาคารสวทช. โยธี ถนนพระรามที่หก กรุงเทพมหานคร
และศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดกาญจนบุรี


qq
ภาพกิจกรรม
qq
ภาพกิจกรรม ( .zip 72.2 MB )
qq presentation ( 46.6 MB)

 

 

   rr กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ โครงการ JSTP ม.ปลาย รุ่นที่ 14 ครั้งที่ 3
 ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2555
ณ อาคาร สวทช. โยธี ถนนพระรามที่หก และกนกรัตน์รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม

rr กำหนดการ


 

  ee ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกโครงการ JSTP ระยะยาว ม.ปลาย รุ่นที่ 14ee
   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกโครงการ JSTP ระดับ ม.ปลาย รุ่นที่ 15

   

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)
เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
เข้าร่วม โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 15
 
ประกาศรับสมัคร โครงการ JSTP รุ่น 15 (Updated : 5/10/54)
  
  
 
ปิดรับใบสมัคร : วันที่ 15 ธันวาคม 2554 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)  
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์  0 2564 7000 ต่อ 1436
e-mail:jstp@nstda.or.th
 
        ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกโครงการ JSTP ระยะยาว ระดับ ม.ปลาย/ป.ตรี รุ่น 12  

     ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JSTP ม.ต้น รุ่น 13

 

 
 
ข่าวเด่น - คนดัง

นวัตกรรมการผลิตยางสกิมเพื่อสิ่งแวดล้อมแบบครบ
วงจร
อ่านต่อ>>

เด็กไทยขึ้นเที่ยวบินไร้น้ำหนักวิจัย"พลังงานสาหร่าย"
อ่านต่อ>>

นายธีรธัช อริยชาติผดุงกิจ เยาวชนโครงการ JSTP รุ่นที่ 12 สมาชิกทีม SKUBA จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน Robo Cup Japan Open 2012 ในรุ่นหุ่นยนต์ขนาดเล็ก (Small Size Robot League) ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ณ Osaka Institute of Technology, Omiya Campus เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น อ่านต่อ>>
นายธีรธัช อริยชาติผดุงกิจ เยาวชนโครงการ JSTP รุ่นที่ 12 สมาชิกทีม SKUBA จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศหุ่นยนต์เตะฟุตบอล ประเภท RoboCup Soccer รุ่น Small Size Robot League และรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม Technical Challenge ประเภท Pass and Intercepted Challenge ในงาน World Robocup 2012 ระหว่างวันที่ 18 - 24 มิถุนายน 2555 ณ เมืองเม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก อ่านต่อ>>
 


>>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม<<<
( : 05/07/59)

แบบยืนยันการเข้าร่วมโครงการระยะยาว
รายงานความก้าวหน้าของการศึกษา
แบบข้อเสนอโครงการวิจัย
รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
แบบการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัว
แบบฟอร์มเข้าร่วมกิจกรรมในและต่างประเทศ
แนวทางการเขียนบทความ
แบบฟอร์มแจ้งจบและยืนยันสถานที่ศึกษาต่อ
แบบฟอร์มเข้าศึกษากรณีพิเศษ
แบบประวัตินักศึกษาฝึกงาน
ดาวน์โหลดคู่มือผู้รับทุน JSTP

 

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 


 


 


 
 

Comment & suggestions please contact : JSTP-webmaster
For more information please contact : JSTP@nstda.or.th
Copyright © 2001 by NSTDA  All Rights Reserved